HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának lezárása Nyomtatás
2021. június 01. kedd, 00:00 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

Veszprém, Tersánszky Józsi Jenő u. 4726/2 hrsz-ú telket (Digitális Múzeum létrehozása céljából) érintő

módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat a partnerségi szakasz dokumentációját a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdés, valamint a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskörben hozott döntés (Vp. 4726/2 hrsz.) (197.35 kB)

icon Digitális múzeum szakhatósági anyaga (2.69 MB)