Véleménykérés HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2021. november 17. szerda, 02:25 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja, a

Veszprém 6351/1, 6350/1 és 6350/2 hrsz-ú ingatlanok területét érintően Állatkerti parkoló megvalósítása céljából.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormány rendelet 37.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. november 18-tól 2021. december 7-ig, illetve az oldal alján letölthető.

A módosítással kapcsolatosan 2021. november 30-án 16.30-kor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy-termében.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

(Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel - mivel a lakossági fórum zárt helyen kerül megrendezésre - a részvételhez védettségi igazolvány és maszk használata szükséges.)

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

Letölthető dokumentum:

icon Partnerségi adatlap (223.95 kB)

icon Veszprém Sédvölgyi kutak szakhatósági anyaga (4.09 MB)