HÉSZ módosítás véleményezési eljárás lezárása Nyomtatás
2022. január 13. csütörtök, 18:29 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

Veszprém 0404/1, 6344/1, 6353/2, 6384, 6385, 6386 és 6389/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintő - Digitális Alagút megvalósítása céljából - településrendezési terv

módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat a partnerségi szakasz dokumentációját a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdés, valamint a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Veszprém, 2022. január 10.

Sulyok Balázs Ede
főépítész
Porga Gyula
polgármester megbízásából

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskörben tárgyalásos eljárás a Digitális Alagút megvalósításához (183.69 kB)