HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának lezárása Nyomtatás
2022. augusztus 20. szombat, 00:00 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém településrendezési eszközeinek, Veszprém

volt lőtér területét érintő 4948, 4947/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv módosításának

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a www.veszprem.hu honlapon (itt az oldal alján letölthető formában), valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került.

A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2022. szeptemberi Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskör egyszerűsített eljárás (volt lőtér) (283.61 kB)