Felhívás beiskolázási támogatásra Nyomtatás
2021. augusztus 24. kedd, 00:00 Közérdekű hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendkívüli települési támogatás keretén belül beiskolázási támogatást biztosít azoknak a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek,

- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft),

- egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 %-át (99.750 Ft).

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 1. és 2021. szeptember 30. között.

A támogatásra való jogosultság további feltételei és kérelem nyomtatvány itt >>

A beiskolázási támogatással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető

- személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-16.00, szerda: 7.30-17.30, péntek: 7.30-13.30 óra között)

- vagy a Közjóléti Iroda ügyintézőitől a 88/549-164, 88/549-267, 88/549-119 telefonszámokon.