Figyelemfelhívás és tájékoztató igazgatási szünetről Nyomtatás
2022. november 15. kedd, 13:26 Közérdekű hirdetmények

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy Veszprém MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 295/2022. (X.27.) határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján Veszprém MJV Polgármesteri Hivatalában 2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala zárva tart, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart az alábbi időpontokban:

2022. december 27-én 12.0013.00

          december 29-én 12.0013.00
2023. január 3-án 12.0013.00
          január 5-én 12.0013.00 óráig.

Figyelemfelhívás!

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hivatal előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint hirdetményi úton közölt adásvételi szerződésekre vonatkozó, az elővásárlási jog jogosultja részére rendelkezésre álló 60 napos jognyilatkozattételi határidő  amennyiben az az igazgatási szünet időtartama alatt járna le  az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján 2023. január 9. napján jár le.