Kormányrendeletek a koronavírussal kapcsolatban
2021. február 22. hétfő, 00:00 Koronavírus - Közlemények

A koronavírussal és a veszélyhelyzettel kapcsolatos további rendeletek és intézkedések figyelemmel kísérhetők a Magyar Közlöny honlapján itt >>
 

2021. évi I. törvény

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
 
80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet
A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
 
Letölthető dokumentum:
26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról

Letölthető dokumentum:
 

 
3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Letölthető dokumentum:

 

 
576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet
A védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről

Letölthető dokumentum:

 

 
513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

Letölthető dokumentum:


 
512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről
1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről

Letölthető dokumentum:

 

 
505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet
A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet
Az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól 

Letölthető dokumentum:

 

 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

Letölthető dokumentum:


 
498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
Egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról
500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról.

Letölthető dokumentum:

 

 
2020. évi CIX. törvény
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről 7671
486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről.

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Rendelet a vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken történő kötelező maszkhasználatról

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet szerint a sportrendezvényeken és a gyülekezési jog alá tartozó rendezvényeken ezentúl mindenkinek kötelező lesz maszkot viselni (kivételt ez alól a sportolók, illetve  a rendezvények felszólalói élveznek).

Letölthető dokumentum:

 

 
Kormányrendeletek a 2020. szeptember 21-től érvényes járványügyi szabályokról

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehetö egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

Letölthető dokumentum:

 

 
Kormányrendeletek a 2020. szeptember 1-től érvényes korlátozásokról
 
407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Letölthető dokumentum:

 

Kormányrendeletek a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatban

Letölthető dokumentum:

 

2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 207/2020. (V.15.) Korm. rendelete
-  A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
-  A játszóterekre vonatkozó rendelkezés
-  A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
-  A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelete
- a helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról.

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 2020.04.30-án hozott rendeletei a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

Letölthető dokumentum:

 

 
152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet
- a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Letölthető dokumentum:

 

 

- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Letölthető dokumentum:

 

 
95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

Letölthető dokumentum:

 

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet itt >>

- az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről.

 

71/2020. (III.27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, amit a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

- Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

- A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 2020.03.23-án hozott rendeletei a koronavírus járvánnyal kapcsolatban:

- 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a bírósági és adóhatósági végrehajtások, kilakoltatások moratóriumáról

- 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a 41/2020.(III.11.) Korm rendelet módosítása jogosultságok meghosszabbításáról

- 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról 

- 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az érintéses fizetések 15 ezer forintos összeghatáráról (2020.04.15-től)

- 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és új intézkedésekről, egyes szakmák járulék- és adófizetési kötelezettségeinek enyhítéséről.

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről.

(Hiteltörlesztési moratórium 2020. december 31-ig.)

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzéséről, illetve következményeinek elhárításáról. 

(Kereskedelmi tevékenységek, üzletek nyitva-, illetve zárvatartása, intézmények működése, rendezvények tartása stb. tekintetében hozott rendelkezések.)

Letölthető dokumentum: