Kormányrendeletek a koronavírussal kapcsolatban
2020. június 18. csütörtök, 00:00 Koronavírus - Közlemények

Kormányrendeletek a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatban

Letölthető dokumentum:

 

2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 207/2020. (V.15.) Korm. rendelete
-  A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
-  A játszóterekre vonatkozó rendelkezés
-  A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
-  A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelete
- a helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról.

Letölthető dokumentum:

 

 
A Kormány 2020.04.30-án hozott rendeletei a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

Letölthető dokumentum:

 

 
152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet
- a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

Letölthető dokumentum:

 

 

- a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről

Letölthető dokumentum:

 

 
95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

Letölthető dokumentum:

 

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet itt >>

- az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről.

 

71/2020. (III.27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, amit a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

- Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

- A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 2020.03.23-án hozott rendeletei a koronavírus járvánnyal kapcsolatban:

- 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a bírósági és adóhatósági végrehajtások, kilakoltatások moratóriumáról

- 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a 41/2020.(III.11.) Korm rendelet módosítása jogosultságok meghosszabbításáról

- 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról 

- 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az érintéses fizetések 15 ezer forintos összeghatáráról (2020.04.15-től)

- 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és új intézkedésekről, egyes szakmák járulék- és adófizetési kötelezettségeinek enyhítéséről.

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről.

(Hiteltörlesztési moratórium 2020. december 31-ig.)

Letölthető dokumentum:

 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzéséről, illetve következményeinek elhárításáról. 

(Kereskedelmi tevékenységek, üzletek nyitva-, illetve zárvatartása, intézmények működése, rendezvények tartása stb. tekintetében hozott rendelkezések.)

Letölthető dokumentum: