Visszatérítendő támogatás vállalkozóknak Nyomtatás
2022. szeptember 07. szerda, 00:00 Pályázatok

Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa 53. alkalommal pályázatot hirdet visszatérítendő támogatás elnyerésére.

I. Támogatás igényelhető

- energiahatékonyságot növelő termelő és infrastrukturális jellegű fejlesztésekre.

II. Támogatást igényelhetnek

Azon veszprémi telephelyű vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Veszprém város közigazgatási területén valósítják meg.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium vizsgálja a pályázó helyi adótartozását és döntésénél figyelembe veszi.

III. Pályázat pénzügyi feltételei

2. Beruházásra

Induló és működő vállalkozásnál egyaránt legfeljebb 5.000.000.- Ft visszatérítendő támogatás adható, 25% önrész biztosítása mellett, számlák ellenében.

A támogatás visszafizetése 1 év türelmi idő után 2 év alatt, kamattal növelten történhet. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat 50 %-a.

A kamatfizetési kötelezettség a türelmi idő alatt is fennáll.

3. A kölcsön folyósítása

Beruházási kölcsön esetén a támogatás egyösszegű lehívására is lehetőség van, amennyiben a fejlesztési célhoz kapcsolódó számlák ezt alátámasztják.

A hitelek folyósításakor a bank csak a pályázat benyújtásánál későbbi keltezésű számlákat fogad el finanszírozásra.

4. A támogatás visszafizetésének fedezete

A fedezetként felajánlott ingatlanra való jelzálogjog bejegyzés illetékköltsége a pályázót terheli

IV. Elsőbbséget élvez

- A gazdasági élet több vertikumát felölelő vállalkozás.

- Az a pályázó, aki vállalja a foglalkoztatott létszám megtartását.

V. A pályázat mellékletei átvehetők

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában illetve letölthető a város honlapjáról a „Pályázatok” menüpontból (www.veszprem.hu).

A pályázat elkészítéséhez az érdekképviseleti szervek segítséget nyújtanak /IPOSZ,./.

VI. Pályázat benyújtható

2022. szeptember 30-ig Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda I. emelet 111. sz. szobájában.

VII. A hitel felvétele

A támogatást elnyert pályázók a határozat kézhezvételét követően 8 napon belül kötelesek a Közalapítvány vagyonát kezelő Takarékbank Zrt. Veszprém, Cserhát ltp. 7. szám alatti fiókjánál jelentkezni, majd ezt követően 30 napon belül a hitelszerződést megkötni.

A hitel felhasználható: Beruházási kölcsön esetén a szerződéskötéstől számított 90 napig. Amennyiben a hitel felvétele a 31. napon sem kezdődött meg, a 31-90 nap közötti időtartamra évi 2 % rendelkezésre állási jutalékot kell fizetni.

Letölthető dokumentum:

icon 1. sz. melléklet - Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (22.5 kB)

icon 2. sz. melléklet - Fejlesztési támogatás pályázati adatlap (120 kB)