Felavatták Wass Albert szobrát
2011. február 18. péntek, 05:08 Közéleti hírek

Raffai Béla szobrászművész által megalkotott Wass Albert mellszobrot avattak fel csütörtök délután a városházán.

Veszprém város önkormányzata nevében Némedi Lajos alpolgármester köszöntötte a jelenlévő országgyűlési és önkormányzati képviselőket, egyházi méltóságokat, megjelenteket.

 
Némedi Lajos

– Emlékezzünk Wass Albert halálának 13. évfordulójára, a XX. század egyik legnagyobb erdélyi magyar írójára, költőjére, akinek hazaszeretete, magyarsága Széchenyi Istvánéhoz méltó – fogalmazott. – Egy gyönyörű szobor formájában lett méltó emléke Wass Albertnek Veszprémben – tette hozzá. – Koráról, világáról hosszú évtizedekig sok generáció csak nagyon keveset tudhatott – kezdte a visszaemlékezést az alpolgármester, aki az író, költő önéletrajzából idézett a jelen lévőknek. Úgy fogalmazott, akik legalább egy művet olvastak Wass Alberttől, azok szerethetik őt, akik már kettőt, azok már azt is érthetik, mit jelenthetett számára a gyönyörű Erdélyország, és akik még ennél is többet olvastak, még jobban értik a haza fogalmát, s hogy milyen nagy dolog az emberi élet és szabadság, amit soha senkinek nincs joga elvenni, vagy korlátozni.

Az alpolgármester köszöntőjét követően Soós Andrea Láthatatlan lobogó című Wass Albert művet szavalta el.

 


Lőwey Lilla

Az avatóbeszédet Lőwey Lilla irodalmi szerkesztő mondta el. – Wass Albert műveiben állandóan vallomást tesz – fogalmazott, majd felidézte a költő, író néhány sorát. Az 1945 és 1990-es évek közötti politikai hatalmak szándékosan megfosztotta az olvasóközönséget Wass Albert műveitől – emlékeztetett. Műveiből az olvasó is megtapasztalhatja, mit érzett. Írói hagyatékát az Ember az országút szélén című regényében így fogalmazta meg: „Nem az a fontos, hogy velem mi lesz, én már a múlté vagyok. Nekem már csak az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes” - idézte.

A szobor leleplezése alatt a születésről, az életről és az elmúlásról szóló erdélyi népdalt énekelt Veresné Petrőcz Mária.

Ezt követően dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Steinbach József református püspök és Ittzés János evangélikus püspök áldották meg a szobrot.

– Az Adjátok vissza hegyeimet című, Wass Albertről szóló filmnek köszönhetően kerültem közel az ő alakjához – mondta dr. Márfi Gyula érsek. „Mindenható mennyi Atyánk add, hogy szálljon áldásod erre a művészi alkotásra, a művészre, aki a szobrot megalkotta, mindazokra, akik ennek itteni elhelyezését lehetővé tették. Add, hogy mindannyian, akik megállunk Wass Albert szobra előtt, elsajátítsuk az ő jó tulajdonságait, amilyen mértékben ez lehetséges. Mindenek előtt az izzó, tevékeny, áldozatvállalásra is kész hazaszeretetet.” – fogalmazott áldásában.

A költő halálának évfordulója alkalmából Bartha József hortmarosi református lelkész emlékezett Wass Albertre. Megköszönte Veszprém lakosainak, hogy Wass Albert nem csak Erdélyországban van a mi szívünkben, de otthont talált a veszprémi magyarok szívében is. – Mohács óta ideje volna Wass Albert szellemiségében önmagunkra találni és összetartani. Szeressétek egymást magyarok! Kötelességünk, hogy egymás terhét hordozva építsünk a szebb, boldogabb új hazát – jelentette ki Bartha József.


Bartha József

A műsor végén a Szózat és a Székely Himnusz csendült fel.

Egy neve elhallgatását kérő veszprémi polgár vállalta magára a jelentős anyagi áldozattal járó szobor létrejöttét.

Forrás: Vehir.hu