Az Önkormányzat 2020. évi díjazottjai
2020. december 31. csütörtök, 02:02 Közéleti hírek
 

Vastag Richárd tizenöt évesen kezdett táncolni. Pályakezdőként a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolában tevékenykedett, művészeti vezetője lett az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttesnek, majd az Apte Táncegyletnek. 2012 óta a Szilágyi Keresztény Iskola főállású néptánc pedagógusa. A tanítás mellett vezeti a veszprémi Gerence Hagyományörző Néptáncegyüttest és működteti a közkedvelt „Ricsi bácsi játszóháza” programot. Közel ötszáz gyermeket oktat néptáncra Veszprémben, valamint számos megyei és megyén kívüli néptáncegyüttesnél tanít és koreografál. Számára a néptánc küldetés, hitvallás, mely az emberek lelki gazdagságának gyarapítását szolgálja. A tanítás mellett kiemelkedően érdeklődik a néprajz és folklór iránt, elhivatottan kutatja a kevésbé ismert Balaton-felvidék és a Bakony táncos hagyományait. 2009-ben „Aranysarkantyús táncos” díjban, 2011-ben megyei pedagógiai kitüntetésben részesült. Elnyerte a „Népművészet Ifjú Mestere” címet, valamint a Szent Gellért díj ezüst fokozatát egyaránt. 

Kövesdi Hanna a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ösztöndíjasként érkezett a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, ahol mérnöki diplomát szerzett. Hamar megszerette a királynék városát, ezért tanulmányai befejeztével, az ösztöndíj lengyelországi ledolgozása után itt alapított családot. Visszatérése után azonnal bekapcsolódott a klubszinten működő lengyel csoportba, majd a kisebbségi önkormányzatok megalakítása után egyre több szerepet vállalt ott is. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a veszprémi lett az egyik legfontosabb tagintézménye az egykori Oktatásügyi Minisztérium támogatásával működő Magyarországi Lengyel Nyelvoktatási Iskolának. Munkáját mindig nagy lelkesedéssel, kitartással, felelősséggel végzi. A város közművelődési intézményivel karöltve, a lengyel-magyar együttműködés jegyében tevékenysége nyomán Veszprém városa számos rangos kulturális, közéleti eseménnyel lett gazdagabb. A két ország közötti hagyományosan erős kapcsolat továbbépítését kihívásnak érzi, utazásokat is szervez a két kultúra megismerésének kölcsönös mélyítése céljából. Önzetlen, értékes munkája igazi hidakat épít népeink között.


A Veszprémi Művész Céh alkotóközösséget 1989-ben 14 lelkes Veszprém megyei képző és iparművész hozta létre. A céh formával hangsúlyozni szerették volna a mesterség tudásának elismerését, az anyag tiszteletét, megbecsülését. A Céh tagjai külön-külön más-más módon láttatják a valóságot, mégis alkotótársak, művészetük rendkívül sokszínű, egymás kollégái, nem kritikusai. A területi elvű szakmai és baráti társaság történetének 30 esztendeje alatt összesen 85 festő-, grafikus-, szobrász-, keramikus-, fotó-, képzőművész, valamint bútortervező-, porcelántervező-, textiltervező iparművész vett részt a közösség életében. A céh leglátványosabb tevékenysége a közös kiállításokban ragadható meg. Ezekkel nem csupán Veszprém megyében, de az ország számtalan településén, sőt több alkalommal külföldön is találkozhattak a vizuális kultúra iránt érdeklődők. Az egyesület a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetségének tagja. Kollektív, közösségteremtő és a közösséget szolgáló tevékenységével immár 3 évtizede aktívan járul hozzá Veszprém városának kulturális, művészeti életéhez és értékeinek megjelenítéséhez, közvetítéséhez. 

Lakatos Antalné középiskolai tanulmányait a Kállai Éva Egészségügyi szakközépiskolában végezte. Kisgyerekek iránti szeretete fordította a pedagógusi pálya felé, így kezdett el 1981-ben óvónőként dolgozni jelenlegi munkahelyén, a mai Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodájában. A Soproni Óvónőképző Intézetben szerzett óvodapedagógusi diplomát. Személyiségét a gyermekek iránti szeretet, tisztelet, hivatása iránti elkötelezettség határozza meg. Szakmai munkájában kiemelt figyelmet fordít a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztésére, esélyegyenlőségük biztosítására. Az ezen a területen végzett munkájáért 2010-ben Teleki Blanka-díjjal tüntették ki. Csoportjaiban derűs, szeretetteljes légkör kialakításával erősíti a gyermekek érzelmi biztonságát. A szülők mellett kollégái és vezetői is tisztelik. A „Zöld Óvoda” cím elnyerésétől az „Örökös Zöld Óvoda” minősítésig vezető úton elszántan és kitartóan vezette az óvoda kollektíváját. Folyamatosan keresi, kutatja az óvoda külső és belső környezetének, szakmai színvonalának fejlesztésére kínálkozó lehetőségeket. 

Benyovics Ágnes 1992 óta tagja a mai Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnázium tantestületének. Vezetésével az évek folyamán számtalan diák sajátította el a matematikát és a fizikát, illetve kapott olyan képzést ezekből a tantárgyakból, amivel a továbbtanulás során sikereket ért el. A minőség, az igényesség mindig alapvető érték volt számára, amit tanítványaival is el tudott fogadtatni, és ami munkakultúrájuk részévé is vált. Tanítványai mindig fegyelmezettek, jól neveltek és segítőkészek. A napi feladatokon túl nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra. Tanulói az országos versenyek első 10 helyezettje közé is rendre bekerültek. Többször választották meg a Zrínyi Ilona Matematika Verseny legsikeresebb felkészítő tanárának. Éveken át dolgozott osztályfőnökként, valamint a Diákönkormányzat vezetőjeként. Tevékenységének fontos eleme a folyamatos megújulás, a 2020-ban bevezetet e-tanrendben is kiválóan helytállt.

Petőfi Lajos a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett biológia-testnevelés szakos tanári diplomát. A Testnevelési Főiskolán kosárlabda szakedzői végzettséget is szerzett. Veszprémben először a Lovassy Gimnáziumban tanított. Szaktudásával, motivációs képességeivel és sok éves edzői rutinjával a kosárlabdázó fiú diákjait a Középiskolai Országos Bajnokság országos döntőjéig vezette. 2004 októberétől dolgozik a Szilágyi Keresztény Iskolában testnevelőként. Egyik alapítója volt a Szilágyi Diáksport Egyesületnek. Kosárlabda csapatával az elmúlt 15 évben 30 aranyérmet szerzett a diákolimpiai versenyeken. Kitartó munkásságának köszönhetően az iskolában általánossá vált a gyerekek között a mozgás szeretete, a sportos szemlélet. Alapító tagja volt a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesületnek is. Közreműködésének köszönhetően mára stabil és kiegyensúlyozott utánpótlás bázissal rendelkezik a veszprémi kosárlabdázás. Igényes szakmai munka, elhivatottság, a másik fél iránti tisztelet, megbecsülés jellemzi, amely tulajdonságaival emberként és tanárként is jó példa a diákok előtt.

Kapcsos Gézáné 1984-ben kezdett dolgozni az akkori 13. számú Napköziotthonos Óvodában Veszprémben. Nagy figyelemmel kísérte az alternatív pedagógiai irányzatokat, szívesen kapcsolódott be ezen új irányzatok kipróbálásába. A Játékkal Mesével nevelő Óvónők Egyesületének is tagja lett, büszke volt arra, hogy a Ringató Óvoda a program modellóvodája lett. Hitvallása szerint biztosította a gyerekek számára a szeretetkapcsolatra épülő, jól megélt kisgyermekkort. Munkájával, szakmai elhivatottságával mindig segítette az óvoda szervezeti egységének erősítését. Először 2003-ban választották meg az intézmény vezető-helyettesének, 2009-től lett az óvoda általános vezető-helyettese. Munkáját igényesség, szakmai elhivatottság, emberség, magas szintű együttműködés jellemzi. Szakmai tudása alkalmassá teszi a gyakornok hallgatók szakmai képzésének vezetésére, amit szívügyének tekint. Segítőkész, humánus, empatikus tulajdonságainak köszönhetően meghatározó személyiség kollégái körében. Jelenléte hozzájárul a kiegyensúlyozott munkahelyi légkör, valamint a jó emberi kapcsolatok kialakításában.

Sulákné Hontai Mária három cikluson át volt a Zonta Világszervezet Veszprémben működő klubjának elnöke. A civil szervezet feladatai közé tartozik a szociálisan rászoruló személyek, szervezetek támogatása is. Ennek megfelelően tevékenységével jelentősen hozzájárult a Club Veszprém város polgárait segítő jótékonysági munkájához. Anyagi, tárgyi adományokkal támogatta a város számos intézményét, ételadomány gyűjtést szervezett többek között a Családok Átmeneti Otthonában élőknek. Rendkívül érzékeny, önzetlen ember, szerény személyisége soha nem várja el az elismerést.

Kajári Gézáné 1984 óta dolgozik a veszprémi bölcsődék intézményrendszerében. Kezei alól önálló, tevékeny gyermekek kerültek át az óvodai csoportokba. Munkáját mindig alázattal, a családokat segítve végezte, akik messzemenően elégedettek voltak tevékenységével. Megbízhatóság, pontosság, tudatosság, elhivatottság, lelkiismeretesség, együttműködési szándék jellemzi. A napról napra növekvő feladatokban is fontos számára az érzékeny egymásra figyelés, a csapatmunka megvalósítása, a jó munkahelyi légkör megteremtése. Nemcsak a gyakorlati munkában, hanem a jövő szakmai nemzedékének kinevelésében is aktív szerepet vállal.

A Lélektér Alapítvány 2009-es alapítású szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy a 12-30 éves korosztály készségeit, kompetenciáit, ön-és társismeretét fejlessze és olyan hazai és nemzetközi programokat biztosítson a célcsoportnak, amelyek az említett készségek-képességek fejlődését teszik lehetővé. Az alapítvány professzionális szakemberekkel dolgozik programjai során, pszichológus, szociális munkás, projekt menedzser, ifjúságsegítők, facilitátorok, szupervízor dolgoznak programjaikban. A civil szférában tevékenykedő és főleg az ifjúság segítésén fáradozó megyei, országos civil szervezetekkel rendszeres kapcsolatban áll. A veszprémi Ifjúsági Házban végzik tevékenységünket, fő csapásirányunk a drogprevenció, ártalomcsökkentés, ön-társismeret fejlesztése, fiatalok képzései, tréningjei és szülők, pedagógusaik képzései. A 2020-as évben kialakult veszélyhelyzet időszakában a Lélektér Alapítványt feladata volt, hogy az idősek megsegítésére jelentkező önkénteseket koordinálja szorosan együttműködve az idősekért felelős Veszprém MJV Egyesített Szociális Intézményével. Már több, mint 100 önkéntes, csatlakozott a bázishoz. Hatalmas erőkkel dolgoznak azon, hogy az időseknek minél hamarabb a legmegfelelőbb segítséget nyújthassák. 

Dr. Tóth Imre Ferenc a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett. Miután a Pécsi Orvostudományi Egyetemen megszerezte általános orvosi diplomáját, a veszprémi mentőállomáson mentőápolóként kezdett dolgozni. Belgyógyászati szakvizsgáját követően 5 évig orvoslátogatóként tevékenykedett. 2000 óta praktizál az Ördögárok utca egyik felnőtt háziorvosi körzetében. Becsületes, lelkes, alapos, a szó legszorosabb értelmében háziorvos, családorvos. A hozzá személyesen ellátogatni képtelen pácienseihez házhoz megy, gyakran rendelési idején túl is fogadja betegeit. Türelmes, figyelmes, betegei minden problémáját meghallgatja, minden helyzetre keresi a megoldást. Jó tanács, jó szó nélkül senki sem távozik a rendelőjéből. Betegei számíthatnak rá, számára ők az elsők és mindennél előbbre valók.


Ujj Zsuzsanna azon veszprémi művész, aki Veszprém szülötte, s akinek veszprémi kötődése sosem szakadt meg. Ő az a fotós, performer, dalszerző és alternatív rockzenész, akit az országos illetve nemzetközi ismertsége nyomán ismert meg a városa, s akinek a Tom Waits-dallamhoz írt sorait úgy dúdolták, hogy nem igen tudták, hogy a Dunántúli slágerben idézett helyszínek egyike a Séd menti sétány. Ujj Zsuzsanna mindenekelőtt ír, szüntelen jegyzetel, ugyanakkor műveinek a többsége megismerhetetlen marad. Amikor fotózott rögvest elismert nőművésszé emelkedett, de a népszerűségnél és az ismertségnél többre értékelte a saját életet. Amikor fellép, félszeg. Számára a szövegesülés megtestesülés, s az intim világ része. Ujj Zsuzsanna minden szempontból antisztár. Az 1980-as évek elején kifejlődő zenei és képzőművészeti Új hullám kései alakjaként tiszteljük, aki a képzőművészet, az altarnatív rock és a költészet közösének megjelenítésére vállalkozik. A többműfajúság, az összművészeti érdeklődés indulásától fogva jellemzi. 1987-ben a Liget Galériában jelentkezett a pályanyitó kiadványával, fotókiállításával és koncertjével. 1991-ben “Második kiállítás” címen installációt mutatott be. Összességében hét önálló kiállítást hozott létre. Számos csoportos tárlaton vett részt, többek között Berlinben, Varsóban, Bécsben továbbá – 2012-ben – Londonban, a Tate Modernben. Ez utóbbin való részvételével illetve a Mission Art Galériában megrendezett 2012. évi reprezentatív kiállításával megkerülhetetlen alkotóvá vált. Verses kiadványaival, fotókiállításaival, folyóiratközlésével, hangfelvételeivel, filmjeivel, színházi programjaival, katalógusaival a korszak ikonikus alakja, annak ellenére, hogy 1991-től pusztán zenével foglalkozik. Énekes, szerző és előadóművészként a Csókolom zenekarral, és 2010 óta Darvas Kristóffal is dolgozik.


Maléth György pályája kezdetén a csetényi Általános Iskolában dolgozott képesítés nélküli nevelőként, majd a Bakony Műveknél elektroműszerészként, a Magyar Postánál számítástechnikusként, az OTP Banknál informatikusként tevékenykedett. 2003. július 01-jén került Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, ahol kezdetben informatikusként dolgozott, majd 2011. október 01-től az Informatikai Csoport vezetője lett. Maléth György munkaköri feladatait a legmagasabb szintű szakmai igényességgel és köztisztviselői elhivatottsággal végzi. A felmerülő problémákat hatékonyan kezeli, kreatív ötleteivel és innovatív hozzáállásával folyamatosan fejleszti a Polgármesteri Hivatal munkafolyamatait. Mindig a megoldást keresi. Végtelen türelemmel válaszol a felé irányuló kérdésekre, segít a különböző programok használatában és javaslatokat tesz az egyes szervezeti egységek munkájának könnyítésére, egyszerűsítésére. Az Informatikai Csoportot magas színvonalon vezeti, kollégáit megbecsüli, munkájukat értékeli. Intelligens, tájékozott, az új, előre mutató megoldási lehetőségekre fogékony ember. Igazi csapatjátékos, munkatársaival való kapcsolata kiegyensúlyozott, kedves, barátságos, segítőkész, derűs természetű ember.

Tavas Vilmos Kádárta egyik központi közösségi személye. A Közösség Kádártáért Egyesület alapító tagja. Több évig a Kádárta Városrészi Önkormányzat tagja volt. Az önkormányzati feladatok, ügyek mellett a közösségi munkában is mindig nagy szerepet vállalt. Nevéhez fűződik több kádártai tevékenység, esemény, pl.: kádártai műfüves labdarúgó pálya megépülése, a Vasút utca és a Séd patak kis hídja közti járda ötlete és megvalósítása, a Gelemér utcai Forrás park kialakítása, valamint a parkban az Életfa felállítása, a forrás kiépítése, rendezése és a kemence létrejötte is az ő keze munkája. A városrész egyik legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényének, a Kádártai Gyereknapnak az ötletgazdája. Vilmos elhivatott, mindig a falu érdekeit tartotta és tartja mai napig szem előtt, számíthatunk segítségére, ötleteire, valamint megvalósításukban is fontos szerepet tölt be. A Közösség Kádártáért Egyesület is méltónak tartja a díj átvételére.

Kauker Katalin több évtizeden keresztül munkálkodott eredményesen Gyulafirátót múltjának feltárásán, a népi hagyományok felélesztésén, a fiatal generációkkal való megismertetésükön- még Hadnagy László tanár úrral együtt. Hosszú ideje tagja a Bakonyerdő Pávakörnek, három cikluson át a részönkormányzatnak. Évtizedek óta meghatározó egyénisége a gyulafirátóti kulturális életnek. Nem csak ápolta a helyi szokásokat, hagyományokat, hanem kutatta is. Az általa kialakított szellemiségből fakad a Kastélykert Óvoda hagyományőrző tevékenysége. Gyermekkorától szoros kapcsolatot ápolt a Hadnagy családdal, segítet a hagyatékból összegyűjtött kiállítás megnyitásában. Munkakörének köszönhetően a hagyományőrzést tudatosan építette az óvodai nevelőmunkába, hozzájárult az óvoda színvonalas működéséhez. A kezei közül kikerült gyerekek korán ismerkedtek a néphagyományokkal, annak erkölcsi, érzelmi értékeivel. Programok szervezésével, támogatásával aktív résztvevőként a mai napig segíti a városrész kulturális, közösségi életének fejlődését. Több leendő óvodapedagógus diplomamunkáját segítette a hagyományőrzés területén.

Makai Róbert 2012-ben gépkocsivezetőként kezdett dolgozni az Országos Mentőszolgálatnál. Elvégezte a mentő- szakápolói iskolát, valamint az 5.5-ös mentőápolói képzést is sikeresen teljesítette. Emberség és tenni akarás jellemzi munkáját. Nagy türelemmel, a tőle elvárható maximális tudást átadva viseltet a kezdő kollégái iránt legyen az kezdő ápoló, secundáns, rezidens vagy csupán a mentőmunkáról többet tudni akaró embertárs. Esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosi, illetve mentőtiszti kocsin egyaránt teljesít szolgálatot.  A helyszíni ellátásban precíz, tudása naprakész. Emberi tulajdonságai, szakmai tudása, illetve tettei alapján minden mentődolgozónak példaképe lehet.


Bérczi Oszkár 2006 óta tagja a Gyulafirátót Polgárőr Egyesületnek. 2007-ben az egyesület közgyűlése titkárnak választotta, ezzel együtt rábízta a polgárőr szolgálatok szervezését, koordinálását. Lelkiismeretes, szakmaisággal folytatott szervező tevékenységére azóta is folyamatosan számíthat az egyesület. Jelenleg ő az egyesület elnökhelyettese. A Megyei Polgárőr Szövetség továbbképzésein rendszeresen részt vesz. Aktív szerepet vállal az egyesület és a rendőrség kapcsolattartásában, a polgárőr toborzó munkája is eredményes. 2017-ben az Országos Polgárőr Egyesület elnöke Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozattal ismerte el munkáját.

 

Szabad Sajtó Díja: Zatkalik Dávid

 

Zatkalik Dávid igazi újságíró családból származik. A vehir.hu immáron több, mint egy évtizedes történetében a kezdetek óta jelen van, jelenleg a sportrovat felelős szerkesztője. A portál építéséből, fejlesztéséből aktívan kiveszi a részét. A sport és kiváltképp a veszprémi sportélet megszállottja. Munkáját a magas fokú szakértelem, precizitás, valamint az online világban elengedhetetlen gyorsaság jellemzi. Arra törekszik, hogy a mérkőzések vagy a sporttal kapcsolatos események mögöttes tartalmát is az olvasó elé tárja. Érzi és érti a sport emberi oldalát is, mely tulajdonságát leginkább személyes interjúin keresztül követhetjük nyomon. 2014-ben jelent meg első könyve. Munkájára hivatásként tekint, az évek alatt a legprofibb és leghitelesebb újságírók közé emelkedett.

 

Az Év Veszprémi Rendőre: Huszár László r. főtörzszászlós

 

Az Év Veszprémi Tűzoltója: Cziráki Attila c. tű. főtörzszászlós