Önkormányzati elismerések a pedagógusnapon
2022. június 12. vasárnap, 08:57 Közéleti hírek

Glatzné Gyömörei Irén, Halmayné Badacsonyi Márta, Major Ildikó és Sarkadi Gabriella vehették át az önkormányzat Ranolder-díját pedagógusnap alkalmából.

Glatzné Gyömörei Irén 1980-ban szerezte meg biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Pályafutásának 42 éve 5 oktatási intézményhez kapcsolódik: a bakonyszentlászlói, a nemesvámosi, a veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolához, illetve 1999-től, pedagógus pályája csúcsaként, a Vetési Albert Gimnáziumhoz, amely intézményben 2000-től igazgatóhelyettes lett. Kidolgozója és lelkes közvetítője volt a gimnáziumban elindított projektoktatásnak. 2000 óta feladata a gimnáziumban az érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása, ő irányítja Veszprém megye emelt szintű érettségi vizsgáztatását. Kiváló munkájának köszönhetően a gimnázium 2013-ban megkapta a „Kiváló érettségi vizsgahelyszín” elismerést. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése óta feladata ennek a tevékenységnek a koordinálása. Több alkalommal vett részt a Pannon Egyetem környezettan hallgatói szakdolgozatának bírálatában. Döntő szerepet játszott annak a pályázatnak a kidolgozásában, melynek köszönhetően 2012-ben a Vetési Albert Gimnázium az Örökös Ökoiskola címet kapta.


Halmayné Badacsonyi Márta 1982-ben kezdte pedagógusi pályáját a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában. Munka mellett, 1985 és 1988 között végezte el pedagógiai tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán. Napközis nevelő és osztálytanító feladatok ellátása során a humánum, a gyermekszeretet jellemezte leginkább tevékenységét. Vallja, hogy „a tanítói hivatás egyik legszebb feladata a gyerekeknek megtanítani az írás, olvasás tudományát.” Több éven át tanított ún. logopédiai osztályokban, ahol elsősorban SNI-s és BTM-es diákokkal foglalkozott. Ebben az időben talált rá a feketeszínházra, mely különleges szín- és formavilágával magával ragadta a szereplő gyerekeket és a közönséget is. Iskolai munkájának önként vállalt különleges területe a nemzetközi kapcsolatok ápolása. Oroszlánrészt vállal a lengyel Tarnow város iskolájával kialakított együttműködés létrehozásában és működtetésében. 2011 – 2020 között intézményvezető helyettesi pozícióban szolgálta a Dózsa iskola közösségét és vele szülővárosának kulturális életét. A közel negyven éves pedagógus életpályája, szakmai hozzáértése, embersége követendő példa mind a tanítványai, mind a pályatársai számára. 


Major Ildikó óvodapedagógusi pályáját 1982-ben kezdte szülővárosában, Tapolcán, majd négy év elteltével, Veszprémbe költözésekor lett az akkori 18. számú Napközi Otthonos Óvoda nevelőközösségének tagja. Pedagógiai munkájában a kezdetektől nagy hangsúlyt kapott a testi nevelés, a mozgás, az egészséges életmód szokásainak kialakítása. Az óvoda névváltozásával szinte egy időben, 1992-től az Erdei Óvodában vezető helyettesi, majd 2008-tól vezetői megbízást kapott. Ekkor indult az ő ötlete nyomán a körzet három óvodája, a Ringató, az Erdei és a Kuckó Óvodák között a tanköteles korú gyermekek mozgásos versengése, a REK Kupa. 2012 novembere óta a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda intézményvezetője. Az eltelt időben folyamatosan hangsúlyt fektetett az intézményi működés minőségének magas fokú kiterjesztésére, a kollégák tekintetében a szakmai kiteljesedés lehetőségeinek biztosítására. Magas szintű szakmai felkészültségének köszönhetően óraadóként dolgozik a Veszprémi Érseki Főiskolán, illetve a Pannon Egyetem szintén számít oktatói tevékenységére az ősszel induló óvodapedagógus képzés kapcsán. 


Sarkadi Gabriella 1982 óta a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola pedagógusa. Kezdetben orosz-magyar szakos, majd 1991-től német szakos tanárként is dolgozott. 2000-ben példamutató és kiemelkedő pedagógiai munkájáért Báthory-emlékérmet kapott. 2007-től intézményvezető-helyettesként tevékenykedett az iskola vezetésében. Aktívan közreműködött a köznevelési típusú sportiskolai osztályok indításában, az E-Learning Awards díj elnyerésében, a referenciaiskolai pályázat elkészítésében. Nagy szerepe volt az Örökös Ökoiskola, az országban elsőként megkapott Boldog Iskola és a Kiváló Tehetségpont címek megszerzésében. Mint vezető, koordinálta a felső tagozatos osztályok és pedagógusok munkáját, a nyolcadik osztályosok továbbtanulását, az országos kompetenciamérést. Mindig fontosnak tartotta a Báthory Iskola sikerességét, színvonalának emelését, arculatának jó megítélését. Képzettsége, felkészültsége, együttműködő képessége, a munkához való hozzáállása mindig példaértékű volt. Nagymértékben hozzájárult az intézmény sikeres működéséhez, az iskola jó hírnevének megőrzéséhez.


Forrás: Vehír.hu
Kép: Kovács Bálint