I. Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

A Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

2014-ben lesz száz éve annak, hogy kirobbant a XX. század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelemnek is meghatározó, hatásaiban a legmesszebbre nyúló eseménye, az első világháború. 

Katonáink, ki meggyőződésből, ki kötelességtudatból, ki félelemből a frontokon, polgáraink – főleg a nők és a gyermekek – a hátországban megszenvedték a háború minden eddiginél nagyobb brutalitását, a felfoghatatlan mértékű pusztítását. 

A centenárium alkalmából komplex, az élet csaknem minden területére kiterjedő programsorozattal, megemlékezéssel készül az ország, és készülünk mi itt, Veszprémben is. 

A kormány 2012 októberében Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot hozott létre. A testület 2013. január elsejével alakult meg, elnöke Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. 

A Nagy Háború történéseinek megismerése, megértése, igaz emlékezetének megőrzése össznemzeti kötelezettség, egyben minden helyi közösségnek lehetősége és feladata is a közös emlékezethez hozzátenni a maga emlékeit és történeteit. Különösen igaz ez itt, a jelenben is helyőrséggel bíró, gyakran „katonavárosként” aposztrofált Veszprémre, katonatörténeti hagyományaira büszke városunkra.

Történetileg két háziezredünk, a m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred és a m. kir. 7. honvéd tábori ágyús ezred története – kiváltképp az első világháborúhoz kötődően – összeforrt a város történetével.

Nem vitás, hogy városunknak nemcsak a civil lakosság, hanem katonáinak története szempontjából is meghatározó „élménye”, traumája, történetének szerves építőköve az első világháború eseménysora. Fontos tehát, hogy Veszprém méltó módon megemlékezzen hősi halottairól, katonáiról, benne az „egyszerű városi polgárok” helytállásáról is, a Nagy Háború veszprémi olvasatáról. 

Mindezekre tekintettel hozta létre a város közgyűlése egyhangú határozattal az országos bizottság mintájára a javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat ellátó helyi, Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot Porga Gyula polgármester elnökletével.

A bizottság tagjai a városban működő oktatási és kulturális intézmények, helytörténeti kutatók, honvédségi szervezetek.

A tervezett programok között szerepel a nagy Háborúhoz és a város korabeli életéhez kapcsolódó különböző kiadványok megjelentetése, kiállítások, konferenciák rendezése.

Hangsúlyosan szerepel a város háziezredeiről való megemlékezés, az elesettek sírjainak felkutatása, a hősi temetőkben megemlékezések megtartása, valamint az ifjúság minél szélesebb körű bevonása a megemlékezés programjaiba.

A bizottság kiemelten fontos feladatának tekinti különböző emlékek gyűjtését és archiválását (fotók, tárgyak, visszaemlékezések, naplók stb.), majd azok közkinccsé tételét is. Ebben kérjük a város polgárainak segítségét, aktív közreműködését.

A közös emlékezet gyarapítását szolgáló felajánlásokat - akár a gyűjteményekbe történő elhelyezésre, akár archiválásra - három kulturális intézmény fogadja: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprém Megyei Levéltár, amelyek közül bármelyiket felkereshetik.

Az Emlékbizottság – előzetes kötelezettség nélkül  köszönettel fogadja a bizottsági titkár címére (Veszprém, Óváros tér 9. vagy: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) megküldött, a megemlékezést gazdagító javaslataikat, kezdeményezéseiket is.  

Veszprém, 2013. november

Porga Gyula polgármester 
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság elnöke
 
Ajánlott cikkek:
 
 
  
 

 


Kulturális oldalak, folyóiratok: