Települési Értéktár - felhívás javaslattételre

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvényben (Hungarikum törvényben) biztosított lehetőséggel élve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. május 30-i ülésén létrehozta Veszprém város Települési Értéktárát.

A veszprémi Települési Értéktár alakításában, közös „kincseskamránk” feltöltésében bárki – természetes és jogi személy egyaránt  részt vehet.

Települési Értéktár Bizottság határozatai itt >>      Elfogadott felterjesztések itt >>

Tisztelt Veszprémi Polgár! Legyen Ön is partnerünk ebben a munkában!

A nemzeti értékekről és a létrehozandó értéktárakról a Hungarikum törvény bevezető szakaszában ez áll:

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve megállapítja, hogy

a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;

b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell;

c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;

d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához;

e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint a nemzeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, létrehozataluk, gondozásuk részletes szabályait, benne a javaslattétel módját is, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről, és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VIII.1.) Kormányrendelet rögzíti.

A felvételre javasolt érték települési, tájegységi vagy megyei értéktárba történő felvételét bárki a HB hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.

A javasolt nemzeti érték adatainak a települési értéktárba való felvételéről az Értéktár Bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. 

A Hungarikum Bizottság (HB) oldaláról www.hungarikum.hu letölthető űrlap felhasználásával elkészített javaslatokat elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre, postai úton a Polgármesteri Hivatalba (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kérjük eljuttatni.

A beérkezett  formai és tartalmi szempontból hiánytalan  javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság bírálja el. 

Az eljárás részleteire, így a Települési Értéktárba történő felvétel és közzététel szabályaira vonatkozó bővebb információ elérhető a Hungarikum Bizottság oldalán, olvasható a hatályos jogszabályokban, továbbá érdeklődni írásban (a fenti email címen) vagy személyesen a Polgármesteri Kabinet Kulturális Csoportjánál lehet.

Veszprém, 2021. augusztus 27.

 
Brányi Mária
alpolgármester
a Települési Értéktár Bizottság elnöke
 

Alkalmazott jogszabályok:

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

 

Letölthető dokumentumok:

icon Települesi, tájegységi, ágazati javaslati adatlap (43.5 kB)

icon VMJV Önkormányzat Közgyűlésének 161/2013. (V.31.) határozata (29.15 kB)

icon VMJV Önkormányzat Közgyűlésének 261/2013.(X.31.) határozata (71.8 kB)

icon Veszprémi Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata (92.5 kB)

 

 

 

Kulturális oldalak, folyóiratok: