Közgyűlési meghívó (2021.11.25.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2021)

Szám: ÖNK/1-29/2021.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2021. november 25-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2021.11.25.)

 

1. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közbiztonság megerősítése érdekében a helyi lakóközösségek részére nyújtható önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Pálinkás Roland a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

4. Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Sulyok Balázs Ede főépítész

5. Döntés a Veszprém, Hóvirág utca 1. szám alatti 5045 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő, beruházás eredményeképpen kialakuló ingatlan bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Döntés a Veszprém, Jókai Mór utca 8. szám alatti 199 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő, beruházás eredményeképpen kialakuló ingatlan bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Veszprém 0222/6 hrsz.-ú – természetben a 8. sz. főút litéri csomópontjában található – ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését eredményező vagyonátadási megállapodás megkötéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatti 4061 hrsz.-ú – természetben a volt Balaton Bútorgyár területén található – ingatlanon lévő épület önálló ingatlanként való feltüntetéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) Döntés a TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosítószámú, „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém - Gyulafirátót szakaszon” című pályázati forrásból megvalósítandó kerékpárút nyomvonalát érintő ingatlan részek használata tárgyában megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
B) Döntés a 2021. évi Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósuló „Veszprém Kolostorok és kertek futókör” beruházása tárgyában megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

10.
A) Döntés a „Kulturális Negyed” című (TOP-6.3.2-16-VP1-2020-00002 azonosító számú) Európai Uniós forrásból támogatott projekt kivitelezési munkálatai önrészének biztosítása érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 307/2021. (X. 28.) közgyűlési határozat módosításáról
B) Döntés a „Szent Miklós-szegi Kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítása és funkcióbővítése” című (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00078 azonosító számú) Európai Uniós forrásból támogatott projekt kivitelezési munkálatai önrészének biztosítása érdekében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló 308/2021. (X. 28.) közgyűlési határozat módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11.
A) Döntés a Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződésről és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
B) Döntés a Veszprémi Torna Clubbal megkötendő támogatási szerződésről

Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a Pannon Városok közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés az Állatvédelmi Kódexhez történő csatlakozásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.-nek a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.-ben meglevő üzletrészének elidegenítéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

15.
A) Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport létrehozásáról szóló 223/2020. (VIII. 19.) közgyűlési határozat módosításáról
B) Döntés a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 Munkacsoport beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Döntés a Veszprém, Jutasi út – Aradi vértanúk útja – Aulich Lajos utca – Haszkovó utca – Munkácsy Mihály utca által határolt lakóterület helyi klíma stratégiájának jóváhagyásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

17. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel a Veszprém 4079 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Jutasi út 2. szám alatti – vásárcsarnok funkciójú ingatlant érintően megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

18. Döntés konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a KEHOP-2.1.11. kódszámú és „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közfeladat közszolgáltatási keretszerződésének módosításáról a menetrend módosítása érdekében
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

20. Döntés a Veszprémi Közalkalmazottak Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsának létrehozásáról
Előadó: Hegedűs Barbara alpolgármester

21. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
Előadó: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

22. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

Veszprém, 2021. november 19.
   

Porga Gyula
polgármester

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés