Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen összehangolását. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is megújult, így a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.  rendelet alapján a 2014-20 tervezési időszakra vonatkozóan minden megyei jogú város ún. Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) alakít ki és fogad el.

Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel. 

Letölthető dokumentumok:

icon Veszprém MJ Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014–20) (3.65 MB)

Az ITS-hez kapcsolódó tanulmányok:

Kulturális, rekreációs és sport tevékenység fejlesztéséről (33.82 MB)

Megújuló energia hasznosításának lehetőségeiről (25.58 MB)

A vár felvonó tanulmányterve (133.81 MB)