Városüzemeltetési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

 
Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig
 
Munkatársaink elérhetősége:
 
Név
Beosztás
Szoba
Telefon
Mell.
Kovács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
010/A
549-130
Fax:
421-418
130
Bicziné Molnár Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
gazdálkodási és statisztikai ügyintéző
010
549-187
187
 
Nyilvántartó csoport
Leimeiszterné Takács Mariann
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
004
549-161
161
Seres Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
térinformatikus
003
549-234
234
Horváth Attila
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nyilvántartó ügyintéző
003
549-158
158
Németh Helga 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nyilvántartó ügyintéző
004
549-160
160
 
Üzemeltetési csoport
Öveges Bálint
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
012
549-343
343
Baranyai Orsolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011
549-168
168
Csurgó Marcell
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011 
549-142 
142
Haluza János
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
parkfenntartási ügyintéző
009
549-348
348
Hartmann-Németh Vivien
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
környezetvédelmi ügyintéző
014
549-347
347
Kőhegyi Imre
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület hasznosítási ügyintéző
011
549-264
264
Melich Antal
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közműkezelő ügyintéző
015/A
549-369
369
Herczeg Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ellenőr
015/A
549-143
143
Tóth Kornélia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
015
549-265
265
Kalincsák Szilvia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
 015
549-129
129
 
Közterület-felügyeleti csoport (Szabadság tér 15. "B" szárny földszint) 
Réfi Ferencné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
2/A
549-346
Fax:
549-341
346
Ebeléné Vers Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület-felügyelő
2
549-345
345
Juhász Sándor
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Őry Sándor
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Szabó Péter
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Kerék Zsolt
közterület-felügyelő
1
549-345
345
Varjas Csaba
közterület-felügyelő
1
549-345
345
 
gyepmester
1
549-345
345
Varga József
telepőr
1
549-345
345
 
 
 
 
 
 

12.10. Városüzemeltetési Iroda feladatköre (SZMSZ) 

12.10.1. feladata az építési, létesítési engedélyhez nem kötött önkormányzati infrastrukturális, közterületi, közúti, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai létesítmények fenntartása, felújítása, a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtása

12.10.2. előkészíti a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket

12.10.3. előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket

12.10.4. közreműködik az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában

12.10.5. ellátja az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítését

12.10.6. ellátja az önkormányzati város- és községüzemeltetési feladatkörbe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k üzemeltetésével kapcsolatos feladatok)

12.10.7. ellátja az önkormányzati közterületek, parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntések előkészítését, és végrehajtásuk szervezését

12.10.8. ellátja az önkormányzati játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését

12.10.9. ellátja az önkormányzatok köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását

12.10.10. önkormányzati város- és községüzemeltetési, parkfenntartási, köztisztasági feladatkörben együttműködik az üzemeltetést ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel

12.10.11. ellátja az önkormányzati környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában

12.10.12. Veszprém Megyei Jogú Város területén ellátja a Közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feladatokat:

a)  a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, vagy útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését

b)  ellátja a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését

c)  ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszűntetését, vagy szankcionálását

d)  közreműködik a közrend és a közbiztonság védelmében

e)  közreműködik az állategészségügyi és eb- rendészeti feladatok ellátásában

12.10.13.  előkészíti a behajtásra, parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány kiadását

12.10.14. feladata a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése

12.10.15. gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja

12.10.16. ellátja az E-közművel kapcsolatos  adatszolgáltatási feladatokat

12.10.17. ellátja Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket

12.10.18. közreműködik a Stratégiai Iroda lebonyolításában megvalósuló projektfeladatokban

12.10.19. közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában végrehajtásra kerülő beruházások előkészítésében

12.10.20. együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával

12.10.21. előkészíti, ellátja, koordinálja, valamint ellenőrzi az intézményi felújításokat, karbantartásokat

12.10.22. együttműködik az önkormányzati intézmények üzemeltetési feladatait az önkormányzattal kötött szerződés alapján ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel

12.10.23. műszaki, energetikai ügyeket érintően együttműködik a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeket fenntartó szervezetekkel

12.10.24. feladata a polgári védelmi feladatkörbe tartozó ügyek döntés-előkészítése és a végrehajtás szervezése, kivéve az Önkormányzati Iroda által ellátott feladatokat

12.10.25. ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat

12.10.26. a közterületek elnevezésével kapcsolatosan ellátja az Utcanévi Munkacsoport titkári teendőit.