Önkormányzati Iroda

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

 
Név
Munkakör                 
Szoba
Telefon
Dr. Dénes Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
309
549-147
Gericsné dr. Nagy Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
jogtanácsos, önkormányzati referens
317
549-114
Szayer Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ügyviteli alkalmazott
203
549-104
Tárnoki Renáta Sára
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
képviselő-testületi és társulási referens
307
549-191

 Informatikai csoport

Név
Munkakör                 
Szoba
Telefon
Maléth György
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
303
549-238
Stumpf László
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
303
549-258
Szabó Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
302
549-190

 Közbeszerzési csoport

Név
Munkakör                      
Szoba
Telefon
Harsányi István
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.        
csoportvezető
312
549-176
Békési Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési referens
312
549-250
Zöld Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési adminisztrátor
312
549-285
Waller Józsefné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
megbízott
312
549-285
 
 Közgyűlési Csoport
Név
Munkakör            
 Szoba
 Telefon

Dr. Lohonyai Bernadett

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

csoportvezető
308 
549-263 
Bérci Klára
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
307
549-195
Haizler Mihályné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
307
549-191
Kicska Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szervezési referens
307
549-382
Farkasné Molnár Csilla
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző

Kádárta

Vasút u. 2.

Gyulafirátót

Posta u. 15.

458-489
 
457-180
 
 Személyzeti csoport
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Kovács Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
304
549-154
Darida Zsuzsa
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyzeti referens
306
549-272
Kovácsné Renner Mária
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyzeti referens
305
549-111
 

12.5.Önkormányzati Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.5.1. ellátja a Közgyűlés, a képviselő-testület, a polgármesterek, alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet

12.5.2. jogi segítséget nyújt az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, vagy előkészíti az önkormányzati rendelet tervezetét

12.5.3. Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testületének ülésére az előterjesztéseket elkészíti, vagy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával koordinálja az előterjesztések elkészítését

12.5.4. segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei számára a jogi és szervezési feladatok végrehajtásában

12.5.5. nyilvántartást vezet a közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági, helyi nemzetiségi önkormányzati, társulási tanácsi, településrészi önkormányzati napirendekről, döntésekről

12.5.6. kihirdeti a Közgyűlés és a Képviselő-testület rendeleteit, és közzéteszi a Közgyűlés és a Képviselő-testület határozatait

12.5.7. a tulajdonosi bizottsági előterjesztések kivételével törvényességi szempontból ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztéseket

12.5.8. szervezi, segíti a bizottsági referensek munkáját

12.5.9. ellátja az önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét, kivéve, ha a polgármester, vagy a jegyző ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást ad adott ügyben jogi képviselet ellátására

12.5.10. szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását, előkészíti a bírósági ülnökök megválasztását

12.5.11. feladata a polgári védelmi szolgálattal kapcsolatos, a törvény alapján polgármesteri hatáskörbe tartozó egyedi döntések előkészítése

12.5.12. döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan, vagy az érintett irodák bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról

12.5.13. vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat

12.5.14. elkészíti, és évenként aktualizálja a Polgármesteri Hivatal oktatási tervét

12.5.15. szervezi a továbbképzések lebonyolítását

12.5.16. kezeli a költségvetési szervek vezetőit érintő személyi nyilvántartásokat

12.5.17. segíti az intézmények szakmai irányítását ellátó Iroda személyi ügyekkel kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységét

12.5.18. ellátja az Ügyrendi- és Igazgatási Bizottság működésével kapcsolatos referensi teendőket

12.5.19. üzemelteti az informatikai műszaki infrastruktúrát

12.5.20. az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tevékenységének interneten történő megjelenítése, valamint a számítógéppel történő közvetlen ügyintézés (on-line közigazgatás) feltételeinek megteremtése érdekében kialakítja és üzemelteti az infrastrukturális hátteret

12.5.21. rendszergazda feladatokat lát el és segíti az adatgazdák feladatait

12.5.22. karbantartja a számítástechnikai eszközöket, új számítástechnikai eszközök vásárlása esetén beüzemeli azokat

12.5.23. részt vesz a dolgozók informatikai képzésének, ismeretterjesztésének szervezésében

12.5.24. a hibakezelő rendszeren keresztül kapcsolatot tart a dolgozókkal a zökkenőmentes alkalmazás és a felmerült hibák gyors elhárítása érdekében

12.5.25. belső projektek fejlesztési munkálatait végzi, és üzemben tartja azokat

12.5.26. esetenként informatikai szolgáltatásokat teljesít, részt vesz programfeladatok szervezésében

12.5.27. javaslatot tesz számítógépes programfejlesztésekre

12.5.28. egyes számítógépes programokat minősít

12.5.29. gondozza és felügyeli az informatika belső szabályalkotást, szabványosítást, koordinálja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását

12.5.30. gondoskodik az informatikai kapcsolattartásról az egyes önkormányzati irányítású költségvetési szervekkel, jogszabályban meghatározott esetben önkormányzati működtetésű költségvetési szervekkel, valamint az országos hatáskörű szervekkel

12.5.31. az országos hatáskörű szervekkel és a területi választási irodával együttműködve biztosítja a választások informatikai hátterét

12.5.32. biztosítja a közbeszerzési jogszabályokból fakadó feladatok ellátását

12.5.33. felkérés alapján az önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részére ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat

12.5.34. ellátja a közös önkormányzati hivatal fenntartására társult önkormányzatok részvételével működő önkormányzati társulás társulási tanácsának, egyéb testületeinek munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet abban az esetben, ha a társulás nem rendelkezik projektszervezettel

12.5.35. ellátja az Eplényi Ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó szervezési, ügyviteli tevékenységet, és gondoskodik Kádárta és Gyulafirátót településrészeken ügyfélszolgálati tevékenység ellátásáról

12.5.36. Kádártán és Gyulafirátóton, és az Eplényi Ügyfélszolgálaton szociális ügyekben a nyomtatványokat kiadja, ellenőrzi és átveszi

12.5.37. előkészíti a Közgyűlés, a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek, továbbá munkaszervezeti feladatok ellátása körében a társulási tanács által irányított költségvetési szervek alapító okiratának módosítását, elvégzi a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat

12.5.38. működteti az EBR-42 és E-adat rendszert

12.5.39. ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat

12.5.40. ellátja a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek közreműködésével

12.5.41. a Tulajdonosi Bizottság elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése során helyettesíti a Stratégiai Iroda jogtanácsosát

12.5.42. ellátja a veszprémi jelképek és Veszprém név használatával kapcsolatos döntések előkészítését

12.5.43. előkészíti az egészségügyi tárgyú közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket a Közjóléti Iroda adatszolgáltatása és közreműködése alapján.


icon Tájékoztatás és kérelem a Veszprém név használatáról (308.78 kB)