Polgármesteri Kabinetiroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

 Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai:

 
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Magasi Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
202
549-109
 
Bíró Orsolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
társadalmi_kapcsolatok csoportvezető
201/C
549-180
Gajdó Petra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
polgármesteri referens
201/C
549-209
Soós Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kabineti referens
201/B
549-105
Káposztás Vivien
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sajtószóvivő
 
201/A
549-236
Jakab Ibolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
marketingmenedzser
201/A
549-241
Katonáné Pálmai Marianna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
polgármesteri
titkárnő
203
549-101
fax:
549-268
Schmidmajer Ádám
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sport ügyintéző
310
549-292
Taba Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyi titkár
   (Brányi Mária)
207
549-102
Tóth Barbara
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ifjúsági és civil referens
201/B
549-106
Tóth Zsigmond Annamária
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyi titkár
   (Hegedűs Barbara)
207
549-103
fax:
549-317
Csapó Viktor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
EKF koordinátor
 
 
 
 
 
 
 
 Kulturális Csoport
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Perlakiné Scharf Claudia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
211
549-194
Bodor Barbara Renáta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kulturális ügyintéző 
208
549-199
Szentai Kitti
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kulturális ügyintéző 
208
 549-232
 

12.7. A Polgármesteri Kabinetiroda feladatköre (SZMSZ)

12.7.1.          feladata a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, turisztikai ügyekkel, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása

12. 7.2.         koordinálja a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények szakmai tevékenységét

12. 7.3.         közreműködik a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, továbbá a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. által ellátott feladatok ellenőrzésében

12.7.4.          előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények SzMSz-ének jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a működési engedély megszerzésével kapcsolatos jognyilatkozatokat, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a színházak fenntartója számára előírt dokumentumokat, továbbá szervezi a törvényi kötelezettségek teljesítését

12.7.5.          a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti

12.7.6.          közreműködik a városi, valamint várost érintő országos és nemzetközi kulturális rendezvények előkészítésében

12.7.7.          ellátja az önkormányzati turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatokat

12.7.8.          az Önkormányzat marketing stratégiában rögzített elvek szerint koordinálja a város marketingtevékenységét, feladata a korszerű, minden tekintetben egységes, nemzetközi színvonalú Veszprém brand kialakításával kapcsolatos tevékenység ellátása. A marketing stratégia részét képező egységes arculati kézikönyv alapján ellátja Veszprém arculatának formálásával kapcsolatos feladatokat. Koordinálja a város érdekkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus információs felületeken, így különösen kiadványokban, honlapokon, közösségi oldalakon az egységes szemléletű és tartalmú marketingkommunikáció kialakítását, részt vesz az Önkormányzat közösségi kapcsolatainak szervezésében

12.7.9.          ellátja a Veszprém Kultúrájáért Közalapítvány és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet

12.7.10.        gondoskodik Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek melletti titkári, valamint a polgármester munkájához rendelt személyi titkári feladatok ellátásáról

12.7.11.        ellátja Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek munkájához kapcsolódó ügyviteli, szervezési, információs tevékenységet, ügyirat-kezelési és iratvédelmi feladatokat

12.7.12.        szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal kapcsolatot tart

12.7.13.        az önkormányzatok és a Hivatal hivatalos rendezvényein elősegíti a protokoll előírások betartását

12.7.14.        ellátja az önkormányzatok és külső környezetük, intézmények, civil szervezetek állampolgárok közötti kapcsolattartás, információs tevékenység szervezését

12.7.15.        kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, a bizottságok vezetőivel

12.7.16.        kapcsolatot tart a médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzatokkal, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos eseményekről

12.7.17.        közreműködik az önkormányzatok tevékenységét érintő publikációk regisztrálásában, a sajtóreferens útján eljuttatja a válaszlevelet, az írott, illetve elektronikus sajtóban megjelent téves adat, vagy negatív beállítás kiigazítása céljából

12.7.18.        segíti az önkormányzatok, a tisztségviselők, valamint a hivatal munkájának nyilvánosságát, kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel. Koordinálja az Önkormányzat tisztségviselőinek és a Hivatal külső kapcsolattartásra jogosult vezetőinek, munkatársainak a sajtóban való megjelenését, megnyilatkozásait

12.7.19.        ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat

12.7.20.        részt vesz az önkormányzati fejlesztések kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában

12.7.21.        kapcsolatot tart a civil szervezetekkel

12.7.22.        biztosítja az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét

12.7.23.        ellátja a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat

12.7.24.        biztosítja az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az ifjúság segítésével foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartást és együttműködést

12.7.25.        gondoskodik az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

12.7.26.        az önkormányzatok által kitüntetésben részesített személyekről nyilvántartást vezet

12.7.27.        koordinálja a városi és községi honlap tartalmának folyamatos frissítését

12.7.28.        ellátja a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat

12.7.29.        előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában

12.7.30.        előkészíti a sporttámogatásokkal kapcsolatos közgyűlési és bizottsági döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában

12.7.31.        feladata a támogatások elszámolásának ellenőrzése és az elszámolással összefüggő nyilvántartások vezetése

12.7.32.        döntésre előkészíti a város sportkoncepcióját és szervezi végrehajtását

12.7.33.        közreműködik a városi és községi, a várost és községeket érintő országos és külföldi sport rendezvények előkészítésében, azokon képviseli az önkormányzatokat

12.7.34.        kapcsolatot tart a sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, részt vesz közgyűléseiken, elnökségi üléseiken, kuratóriumi üléseiken

12.7.35.        feladata a gyermek szabadidő és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának segítése, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése

12.7.36.        közreműködik a diáksport városi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában

12.7.37.        nyilvántartja a sportsikereket és javaslatokat dolgoz ki személyi elismerésekre

12.7.38.        segíti és koordinálja a városi Asztalitenisz-, Sakk-, és Természetbarát Szövetségek valamint egyéb Szabadidősport  Egyesületek tevékenységét

12.7.39.        kapcsolatot tart a helyi sportmédia képviselőivel események és rendezvények egyeztetésében

12.7.40.        szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő sporttevékenységgel is foglalkozó költségvetési szerveknek

12.7.41.        ellátja a Veszprémi Diák – Szabadidő – és Tömegsport Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet

12.7.42.        ellátja a művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos döntések előkészítését

12.7.43.        közreműködik a Veszprém Kártya rendszerének fejlesztésében

12.7.44.        ellátja az „Egyetemváros Tanács” titkári feladatait.