Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. B épület

Ügyfélfogadás:

hétfőn: 7.30-tól 16.00 óráig
szerdán: 7.30-tól 17.30 óráig (16.00-tól 17.30 óráig az a Ügyfélszolgálaton az Óváros tér 9. szám alatt)

 Munkatársaink elérhetősége: 

Név..........................................
Munkakör
Szoba
Telefon
Angyal Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
9/B
549-235
 
 
 
 

 Intézményfelügyeleti és Szociális Szolgáltatási Csoport

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Mészáros Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
12
549-204
Hulkáné Pataki Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ügyviteli alkalmazott
9
549-177
Lehoczki Monika
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális és egészségügyi referens
11
549-173

 Szociálpolitikai Csoport

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Székelyhidi Noémi
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
8
549-146
Czvetkó Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
549-164
Fülöp Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
Ügyfél-szolgálat
549-340
Kekk Katalin
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális pénzügyi ügyintéző
10
549-178
Kemény Laura Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
549-119
Vajda Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
549-267
 
 
 
 
 

12.4. Közjóléti Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.4.1. feladata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati, társulási döntések előkészítése és végrehajtása; valamint az egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése- az előterjesztések előkészítése kivételével- és végrehajtása

12.4.2. segíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, az egészségügyi intézmény szakmai tevékenységét

12.4.3. közreműködik a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, az intézmények törvényességi ellenőrzésében, továbbá a társulási fenntartású Egyesített Szociális Intézmény szakmai irányításában

12.4.4. előkészíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntést

12.4.5. az Önkormányzat és társulási fenntartásban működő szociális intézmények, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák, és Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda, valamint a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti

12.4.6. gondoskodik az egészségügyi alapellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról és előkészíti a polgármester döntését

12.4.7. ellátja az alábbi – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó – szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a) települési támogatásként nyújtott gyógyszertámogatás

b) lakbértámogatás (1993. évi LXXVIII. tv. 34. §)

c) települési támogatásként nyújtott felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása

d) a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

e)  személyes gondoskodással kapcsolatos ügyek

f) települési támogatásként nyújtott adósságcsökkentési támogatás

g) köztemetés

h) időszakos létfenntartási gondra vagy létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel megállapított települési támogatás

i) megállapodás kötése az adósságcsökkentési támogatásban érintett szolgáltatókkal, szervezetekkel

j) lakossági szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatási díjtámogatáshoz nyújtott települési támogatás

k) települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás

l) intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás

m) gyermekes bérlet

n) szünidei gyermekétkeztetés

o) beiskolázási támogatás

12.4.8.ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását

12.4.9. ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó iskolakezdési támogatással kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását

12.4.10. ellátja a közös hivatal illetékességi területén az alábbi - a jegyző hatáskörébe tartozó - gyermekvédelmi és szociális feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a) védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos eljárások, és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli támogatások, valamint a szünidei gyermekétkeztetés

c) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás elbírálása (156/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet)

d) jogszabályi felhatalmazás alapján az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben környezettanulmány készítése

12.4.11.  gondoskodik a rendszeres és rendkívüli települési támogatások utalásának előkészítéséről, valamint a természetes személyek adósságrendezésével összefüggésben készített környezettanulmány készítéséért fizetett díj 2/3-a utalásának előkészítéséről

12.4.12. lefolytatja a gyermekek családi jogállásával kapcsolatos eljárásokat

12.4.13. lefolytatja a gyermekek nevének megállapításával kapcsolatos eljárásokat

12.4.14. lefolytatja a gyámnevezésre, gyámságból való kizárásra vonatkozó eljárásokat

12.4.15. elvégzi a hozzátartozók közötti erőszak miatti családvédelmi koordinációs feladatokat

12.4.16. a gyámhivatal megkeresésére jognyilatkozatokat vesz fel

12.4.17. gondoskodik a közfoglalkoztatással és a nyári diákmunkával kapcsolatos önkormányzati pénzügyi feladatok ellátásáról

12.4.18. ellátja a Közjóléti Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat

12.4.19. ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat

12.4.21. vezeti az Iroda feladatköréhez kapcsolódó jogszabályokban előírt nyilvántartásokat

12.4.22. feladata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítése, közreműködik azok végrehajtásában

12.4.23. segíti a Közgyűlés és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított köznevelési intézmények szakmai tevékenységét

12.4.24. közreműködik az önkormányzati fenntartású óvodáknál a Közgyűlés és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete irányítói jogosítványainak gyakorlásában

12.4.25. törvényességi vizsgálat végzésével közreműködik az óvodák költségvetési ellenőrzésében,

12.4.26. kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekkel,”

12.4.27. közreműködik az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységének ellátásában, koordinálja a normatíva igénylésekhez és elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást

12.4.28. döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a döntés végrehajtásáról

12.4.29. vezeti a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartásokat

12.4.30. döntésre előkészíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket

12.4.31. ellátja az Önkormányzat és társulás által működtetett szociálpolitikai kerekasztal üléseivel kapcsolatos teendőket

12.4.32. ellátja a KÖÉT működésével kapcsolatos titkári feladatokat

12.4.33. döntésre előkészíti az Önkormányzat és társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját

12.4.34.az iroda tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési pályázat szakmai előkészítését elvégzi

12.4.35. a köztemetéssel kapcsolatosan a temetkezési szolgáltatóval kötendő megállapodást előkészíti

12.4.36. a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a szolgáltatóval kötendő megállapodást előkészíti

12.4.37. az iroda tevékenységét érintő pályázatok benyújtásához, elszámoláshoz szakmai segítséget nyújt

12.4.38. a természetes személyek adósságrendezésével összefüggésben, a környezettanulmány előkészítésével és elvégzésével kapcsolatos valamennyi eljárás.