Főépítészi Önálló Csoport

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

 Főépítészi Önálló Csoport munkatársai

 
Név
Munka- és ügykör
Szoba
....Telefon....
Sulyok Balázs Ede
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítész,.csoportvezető
210
88/549-121
20/245-6700
Horváth Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
településkép-védelmi szakmai konzultációval és településképi bejelentési eljárással kapcsolatos ügyek
209
88/549-266
20/779-0553
Németh József
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
építésügyi_tanácsadó
hatósági bizonyítványokkal, szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos ügyek
211
88/549-125
20/517-3646
Schoderbeck Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
rendezési tervvel kapcsolatos ügyek
209
88/549-261
20/279-8387
Németh Helga
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
településképi véleményezési eljárással és tervtanáccsal kapcsolatos ügyek
209
88/549-289
20/273-4713
Vajcs Ferencné Németh Erzsébet
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
211
88/549-266
20/779-0554
 
Településképi és városrendezési ügyleírások itt >>

12.11.  Főépítészi Önálló Csoport feladatköre (SZMSZ)

12.11.1. gondoskodik az Önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról,

12.11.2. ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos feladatokat,

12.11.3. közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és kidolgozásában a Stratégiai Irodával és a Városfejlesztési Irodával,

12.11.4. előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli véleményt,

12.11.5. településfejlesztési-, településrendezési-, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködik a Stratégiai Irodával, a Városfejlesztési Irodával, és a Városüzemeltetési Irodával,

12.11.6. a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsát,

12.11.7. ellátja a helyi Építészeti- műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári, és egyéb koordinációs feladatokat,

12.11.8. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – településrendezési kérdéseket érintő  döntések előkészítése során együttműködik a Stratégiai Irodával és a VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. munkatársaival,

12.11. 9.  a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz a Városfejlesztési Irodával együtt.

12.11.10. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket.

12.11.11. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó, a helyi településrendezési eszközöknek való megfelelés vizsgálatára irányuló szakhatósági állásfoglalásokat; együttműködik a Közigazgatási Irodával -a telepengedély, vagy bejelentés alapján gyakorolható ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek ellátásában- a bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenység végzésének HÉSz szerinti ellenőrzése érdekében.

12.11.12. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére vonatkozó – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálatára irányuló – hatósági bizonyítványokat,

12.11.13. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetést is igazoló valamint - jogszabályban meghatározott esetben építmény felépülését igazoló hatósági bizonyítványokat

12.11.14. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását igazoló hatósági bizonyítványokat