Főépítészi Önálló Csoport

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

 Főépítészi Önálló Csoport munkatársai

 
Név
Munka- és ügykör
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Sulyok Balázs Ede
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítész,.csoportvezető
210
#121
+3620 245-6700
Horváth Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
településkép-védelmi szakmai konzultációval és településképi bejelentési eljárással kapcsolatos ügyek
209
#266
+3620 779-0553
Németh József
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
építésügyi_tanácsadó
hatósági bizonyítványokkal, szakhatósági 
állásfoglalással
kapcsolatos ügyek
211
#125
+3620 517-3646
Schoderbeck Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
rendezési tervvel kapcsolatos ügyek
209
#261
+3620 279-8387
Németh Helga
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
településképi véleményezési eljárással és tervtanáccsal kapcsolatos ügyek
209
#289
+3620 273-4713
Vajcs Ferencné Németh Erzsébet
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
211
#269
+3620_779_0554
 
Településképi és városrendezési ügyleírások itt >>

12.11.  Főépítészi Önálló Csoport feladatköre (SZMSZ)

12.11.1. gondoskodik az önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról,

12.11.2. ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos feladatokat,

12.11.3. közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és kidolgozásában a Stratégiai Irodával és a Városfejlesztési Irodával,

12.11.4. előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli véleményt,

12.11.5. településfejlesztési, településrendezési, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködik a Stratégiai Irodával, a Városfejlesztési Irodával és a Városüzemeltetési Irodával,

12.11.6. a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsát,

12.11.7. ellátja a helyi Építészeti-műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári és egyéb koordinációs feladatokat,

12.11.8. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – településrendezési kérdéseket érintő - döntések előkészítése során együttműködik a Stratégiai Irodával és a VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. munkatársaival,

12.11. 9.      a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz a Városfejlesztési Irodával együtt,

12.11.10. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket,

12.11.11. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó, a helyi településrendezési eszközöknek való megfelelés vizsgálatára irányuló szakhatósági állásfoglalásokat; együttműködik a Közigazgatási Irodával a telepengedély vagy bejelentés alapján gyakorolható ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek ellátásában a bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenység végzésének HÉSZ szerinti ellenőrzése érdekében,

12.11.12. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére vonatkozó – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálatára irányuló – hatósági bizonyítványokat,

12.11.13. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó rendeltetést is igazoló, valamint jogszabályban meghatározott esetben építmény felépülését igazoló hatósági bizonyítványokat,

12.11.14. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását igazoló hatósági bizonyítványt,

12.11.15. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó – az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – lakás rendeltetési egységek számáról szóló hatósági bizonyítványt.

 

 

 

Kapcsolat

  Polgármesteri Hivatal
     8200 Veszprém,
     Óváros tér 9.
  Ügyfélfogadás:
     Hétfőn és szerdán
     7.30–16.00 óráig
  Telefon:
     +36 88 549 100
     +36 88 549 210
  E-mail:
     vmjv@gov.veszprem.hu

  Adatvédelmi tisztviselő (DPO):

     Dr. Miklós Péter
     Telefon: (30) 648-5521
     dpoibf@seacon.hu

  Sajtószóvivő:
     Schmidmajer-Káposztás
     Vivien
     Telefon: (30) 690-4323
     kaposztas.vivien@
     gov.veszprem.hu

  Marketing és PR:
     Jakab Ibolya
     Telefon: (30) 630-4579
     ijakab@gov.veszprem.hu

  Portálszerkesztő:
     Jokesz Antal
     Telefon: (30) 9474-115
     antal.jokesz@gmail.com