Városfejlesztési Iroda

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9. A épület

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

 A Városfejlesztési Iroda munkatársai

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
 Mellék
Durmics Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
109
549-124
124
Kaizerné Bocskay Beáta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki asszisztens
109
549-120
120
Kosztin Erika
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
gazdálkodási ügyintéző
109
549-159
159
 
 
 
 
 
Schmidt István
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
városfejlesztési főtanácsadó
013
549-259
259
Németh József
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
építésügyi tanácsadó
007
549-125
125
   
Infrastruktúra fejlesztési Csoport
Józan György
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
általános_helyettes
104
549-286
286
Hanis Ferencné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-128
128
Böde Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-287
287
Jani Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-376
376
Prém Dóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-122
122
Reményi Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-122
122
Simon Dóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
105
549-126
126
 
Magasépítési Csoport
Adlovits Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
103
549-113
113
Csukárdi Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
102
549-149
149
Findeiszné Bakos Zita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
108/A
549-293
293
Pityinger Dóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
101
549-344
344
Vadász Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
102
549-112
112
Szabó Ilona
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
008
549-197
197
Varga Lóránt
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
101
549-167
167
Jágerné Mógor Júlia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
108/A
549-274
274
 
 Főépítészi Csoport
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Horváth Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítész, csoportvezető
209
549-121
Béres Szandra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
210
549-266
Schvarczné Kocsi Tímea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
210
549-289
Schoderbeck Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
210
549-261
 

 

12.9. Városfejlesztési Iroda feladatköre (SZMSZ) 

12.9.1.          feladata az építési, létesítési engedélyhez kötött önkormányzati infrastrukturális, közterületi, közúti, magasépítési, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai fejlesztési döntések előkészítése, más hivatali szervezeti egységek kapcsolódó tevékenységének koordinálása, a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatok végrehajtása

12.9.2.          együttműködik a Stratégiai Irodával a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, a programok egyeztetésében

12.9.3.          gondoskodik - a Stratégiai Irodával közösen - a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról

12.9.4.          előkészíti a közműfejlesztési támogatás megállapításával kapcsolatos döntést és gondoskodik a végrehajtásról

12.9.5.          közreműködik az önkormányzati ingatlanok átadásában, átvételében

12.9.6.          közreműködik a művészeti alkotások elhelyezésével, elkészítésével kapcsolatos döntések előkészítésében, gondoskodik végrehajtásukról

12.9.7.          gondoskodik az önkormányzati energetikai feladatok ellátásáról, irányítja az energiastratégia operatív végrehajtását. E feladatkörében együttműködik a VKSZ-szel, és a Stratégiai Irodával

12.9.8.          gondoskodik az Önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról

12.9.9.          ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos feladatokat, előzetesen egyezteti és véleményezi - a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott esetekben - az engedélyezésre benyújtott terveket

12.9.10.        közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és kidolgozásában

12.9.11. előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli véleményt

12.9.12.        településfejlesztési-, településrendezési-, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködik a Stratégiai Irodával és a Városüzemeltetési Irodával

12.9.13.        a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsát

12.9.14. ellátja a helyi Építészeti- műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári, és egyéb koordinációs feladatokat

12.9.15.        az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – településrendezési kérdéseket érintő - döntések előkészítése során együttműködik a Stratégiai Irodával és a „VKSZ” munkatársaival

12.9.16. a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz

12.9.17.        döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket

12.9.18.        ellátja a feladatkör szerinti Minisztérium és a Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás projekt kiválasztási (művelet-kiválasztási) feladatait

12.9.19.        elkészíti a beruházás statisztikai jelentéseket, a Pénzügyi Iroda által szolgáltatott adatok beépítésével

12.9.20         döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó a helyi településrendezési eszközöknek való megfelelés vizsgálatára irányuló szakhatósági állásfoglalásokat

12.9.21.        döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére vonatkozó – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálatára irányuló – hatósági bizonyítványokat

12.9.22.        ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló ügyeket és kiszabja a rendeltetésmódosítási bírságot

12.9.23.        koordinálja Veszprém Megyei Jogú Város (továbbiakban: VMJV) közigazgatási területén, önkormányzati érdekeltségben megvalósuló, állami támogatással finanszírozott fejlesztéseket a támogató, a kedvezményezett, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között; koordinálja VMJV közigazgatási területén megvalósuló állami fejlesztéseket a beruházó, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között; szükség esetén közreműködik VMJV közigazgatási területén megvalósításra kerülő magánerős fejlesztések előkészítésében és végrehajtásában.; városfejlesztési szempontból jelentős feladatokban kapcsolatot tart VMJV közigazgatási területén működő nem önkormányzati intézményekkel, vállalkozásokkal;adatszolgáltatással és adatkéréssel, illetve tájékoztatással kapcsolatot tart, és együttműködik a Polgármesteri Hivatal szakirodáival, városfejlesztési szempontból jelentős feladatokban együttműködik VMJV Önkormányzat gazdasági társaságaival.