Stratégiai Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

Stratégiai iroda munkatársai

 
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Dr. Józsa Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető, kabinetfőnök
205
549-224
T. Kiss Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
integrált irányítási vezető
314
549-107
 
 Projektkoordinációs csoport 
Szajkó Viktória
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
313
549-284
Bacher-Filinger Ágnes
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-186
Bartha László 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-218
Kanicska Szonja
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-386
Kiss Renata
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
316
549-373
Knauer Anna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
316
549-277
Kovács Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ELENA projektmenedzser
B. ép. 1.
549-179
Lakner Gabriella
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-186
Makovinyi Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ELENA projektmenedzser
B.ép. 1.
549-115
Merics-Károlyi Melinda
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
110
549-214
Mórocza-Tavas Eszter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
megbízott
110
549-372
Takács Diána
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
110
549-214
Takács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-132
Török Ágnes
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-248
 
Vagyongazdálkodási csoport
Dr. Kónya Norbert
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
315
549-193
Hetyeiné Bors Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
311
549-110
Jenei-Steixner Kinga
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
311
549-110
Nagyné dr. Kerekes Zsófia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
jogi referens
 B ép.
1
549-233 
 

12.8. Stratégiai Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.8.1. ellátja a feladatkör szerinti Minisztérium és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás program végrehajtási (programmenedzsment) feladatait, továbbá ellátja a Modern Városok Program pályázati tevékenységével összefüggő feladatokat

12.8.2. döntéshozatalra előkészíti az európai uniós pályázatokat, koordinálja a Hivatal más szervezeti egységeinek ehhez kapcsolódó tevékenységét

12.8.3. koordinálja a nyertes európai uniós pályázatok végrehajtását, elszámolását, utánkövetését

12.8.4. ellátja a pályázatok projekt- menedzsmenti feladatait

12.8.5. közreműködik az önkormányzatok intézményeinek európai uniós pályázati tevékenységében, ellátja az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintően a pályázati lehetőségek felderítését

12.8.6.  előkészíti az érintett szervezeti egységekkel közösen a városfejlesztési stratégiát, szervezi annak végrehajtását, gondoskodik a programok egyeztetéséről

12.8.7. gondoskodik a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben - a Városfejlesztési Irodával közösen - a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról, önkormányzati döntés alapján az önkormányzatok képviseletét ellátja

12.8.8. a települések lakói és az önszerveződő közösségek, szervezetek pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos észrevételeit regisztrálja, összesíti

12.8.9. ellátja a Tulajdonosi Bizottság, Városstratégiai és Városmarketing Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat

12.8.10. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelő ügyintézői feladatokat

12.8.11. közreműködik az önkormányzatok gazdasági programjának, közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében az éves vagyongazdálkodási irányelvek megalkotásának előkészítésében

12.8.12. ellátja vagy koordinálja az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását; ellátja a termőföld művelési ágú, vagy művelés alól kivett ingatlanok „kiskert” céljára történő bérbeadásával kapcsolatos döntések előkészítését

12.8.13. közreműködik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátásában az önkormányzat ingó- és ingatlanvagyonát érintő ügyekben; ezen feladatok ellátása érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal feladatköre szerint érintett szervezeti egységével és segíti jogi munkáját, a közbeszerzési eljárásban helyettesíti az Önkormányzati Iroda jogtanácsosát

12.8.14. ellátja a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi felelősének feladatait

12.8.15. az építtető vagy az építési hatóság megkeresésére önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában – a Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési Iroda és a főépítész véleményének kikérése után – előkészíti a polgármester tulajdonosi nyilatkozatának megtételével kapcsolatos döntést, előkészíti az önkormányzatok ingó-, ingatlanvagyonára vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntést

12.8.16. közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában megvalósuló felújítások, beruházások végrehajtásának előkészítésében, végrehajtásában, amennyiben azokban pályázati források igénybevételére kerül sor

12.8.17. együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával

12.8.18. közreműködik az önkormányzatok hosszú távú vagyongazdálkodási elképzelései és a befektetés-ösztönzési koncepciói előkészítésében és végrehajtásában, továbbá Veszprém Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiája és az ágazati koncepciók és stratégiák megalkotásában, összehangolásában és a megvalósulásuk nyomon követésében

12.8.19.  ellátja az önkormányzatok befektetés-ösztönzési tevékenységét és kapcsolatot tart a fontosabb gazdasági szereplőkkel és érdekképviseleteikkel

12.8.20.  gondoskodik az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer működésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról

12.8.21. javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szerveinek a szervezetfejlesztésére

12.8.22. utóellenőrzi a megvalósult szervezetfejlesztési projekteket (ÁROP), továbbfejleszti annak eredményeit

12.8.23. rész vesz az egységes hivatali-önkormányzati arculat kialakításában, és az önkormányzati marketingstratégia előkészítésében és végrehajtásában

12.8.24. koordinálja az új belső kommunikációs felület kialakítását

12.8.25. részt vesz az e-közigazgatás feltételeinek a kialakításában

12.8.26. megszervezi az e-közigazgatás folyamatos fejlesztését

12.8.27. részt vesz a zöld közigazgatás folyamatának és a gyakorlatba ültetés feltételeinek kidolgozásában

12.8.28. koordinálja az EMAS rendszer bevezetését és üzemeltetését

12.8.29. továbbfejleszti az egyéni és szervezeti teljesítményhez kapcsolódó gyakori visszajelzések rendszerét, üzemelteti a CAF önértékelési rendszert, ügyfél-elégedettségi rendszert

12.8.30. projektmenedzseri szerepet vállal a szervezetfejlesztési és tudásbővítéssel kapcsolatos pályázatok lebonyolításában

12.8.31. szervezetfejlesztési és változásvezetési koncepciót dolgoz ki a polgármesteri hivatal stratégiai teljesítményének javítása és mérése érdekében

12.8.32. közreműködik a polgármesteri hivatal folyamat és működési szabályozásának kialakításában

12.8.33. ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokat, és ellenőrzi az irodai szintű szervezeti egységek kötelezettségeinek teljesítését

12.8.34. a részére megküldött információk alapján a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázatokról adatot szolgáltat a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlap üzemeltetője részére

12.8.35. ellátja a Tulajdonosi Bizottság által tárgyalt előterjesztések törvényességi vizsgálatát, kivéve, ha a jegyző az érintett előterjesztés törvényességi vizsgálatának elvégzéséről eltérő döntést hoz

12.8.36. nyilvántartást vezet a Polgármesteri Hivatal képviseletében hivatali kapu igénybevételével eljárni jogosult személyekről, melyben rögzíti az érintett személyek nevét az ügyfélkapu regisztrációnál megadott elektronikus levelezési címét

12.8.37. ellátja a Polgármesteri Hivatal "adat- és adatvédelmi felelőse" feladatait az Önkormányzati Iroda jogtanácsosának közreműködésével

12.8.38. koordinálja az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokkal kapcsolatosan a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését

12.8.39. koordinálja az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését, ellátja a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésével kapcsolatos döntések előkészítését, a tulajdonossal kötött megállapodás alapján, koordinálja az önkormányzati tulajdonú munkásszálló hasznosítását

12.8.40. az Önkormányzat által vagyonkezelésbe vett ingatlanok tekintetében eljár a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében

12.8.41. koordinálja a Modern Városok Programban és az ELENA projektben való önkormányzati részvétellel megvalósuló fejlesztési beruházások előkészítését és megvalósítását

12.8.42. ellátja az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím viselésével kapcsolatos programkínálat és kulturális tartalomfejlesztési feladatok, valamint az infrastruktúra fejlesztési feladatok koordinációját.