Önkormányzati és Jogi Iroda

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

 
Név
Munkakör                 
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Dr. Lohonyai Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
308
#263
Szayer Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ügyviteli alkalmazott,
jegyzői titkárnő
203
#104
 
 
 
 
 

 Informatikai Csoport

Név
Munkakör                 
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Maléth György
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
303
#238
Stumpf László
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
303
#258
Szabó Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
302
#190

 Jogi és Közbeszerzési Csoport 

Név
Munkakör                      
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Dr. Horváth Fruzsina
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető 317 #114
Nagyné dr. Kerekes Zsófia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
jogi referens  312 #176
Molnárné Kovács Gabriella
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési referens
312
#285
Békési Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési referens
312
#250
 
 Közgyűlési Csoport
Név
Munkakör            
 Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Madarászné dr. Ifju Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
308
#275
Bérci Klára
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
309
#195
Haizler Mihályné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
testületi általános ügyintéző
307
#191
Kicska Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szervezési referens
307
#382
Dr. Panyi Szilvia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
jegyzői referens
308
#281
Balta-Fogl Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
településrészi
általános ügyintéző
Kádárta
Vasút u. 2.
Gyulafirátót
Posta u.15.
+36 88 458 489
 
+36 88 457-180
 
(Feltöltés alatt)

12.5. Önkormányzati Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.5.1.  ellátja a Közgyűlés, Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testületének, a polgármesterek, alpolgármesterek, a településrészi önkormányzat képviselő- testületének, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének; a bizottságok, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa, a képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet,

12.5.2.  jogi segítséget nyújt az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, vagy előkészíti az önkormányzati rendelet tervezetét,

12.5.3.  Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testületének ülésére az előterjesztéseket elkészíti, vagy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával koordinálja az előterjesztések elkészítését,

12.5.4.  a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel érintett szervezeti egységeinek bevonásával elkészíti a az előterjesztéseket,

12.5.5.  segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei számára a jogi és szervezési feladatok végrehajtásában,

12.5.6.  nyilvántartást vezet a közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági, helyi nemzetiségi önkormányzati, társulási tanácsi, településrészi önkormányzati napirendekről, döntésekről,

12.5.7.  kihirdeti a Közgyűlés és a Képviselő-testület rendeleteit, és közzéteszi a Közgyűlés és a Képviselő-testület határozatait,

12.5.8.  a tulajdonosi bizottsági előterjesztések kivételével törvényességi szempontból ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztéseket,

12.5.9.  a Tulajdonosi Bizottság elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése során helyettesíti a Stratégiai Iroda jogtanácsosát,

12.5.10. ellátja a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság kivételével a bizottsági üléseken a jegyző képviseletét,

12.5.11. ellátja a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésén a jegyző képviseletét,

12.5.12. ellátja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa ülésén a jegyző képviseletét,

12.5.13. szervezi, segíti a bizottsági referensek munkáját,

12.5.14. ellátja a közös önkormányzati hivatal fenntartására társult önkormányzatok részvételével működő önkormányzati társulás társulási tanácsának, egyéb testületeinek munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet abban az esetben, ha a társulás nem rendelkezik projektszervezettel,

12.5.15. ellátja az Eplényi Ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó szervezési, ügyviteli tevékenységet,

12.5.16. Kádártán, Gyulafirátóton és az Eplényi Ügyfélszolgálaton szociális ügyekben a nyomtatványokat kiadja, ellenőrzi és átveszi,

12.5.17. előkészíti a Közgyűlés, a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek, továbbá munkaszervezeti feladatok ellátása körében a társulási tanács által irányított költségvetési szervek alapító okiratának módosítását, elvégzi a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

12.5.18. ellátja a veszprémi jelképek és Veszprém név használatával kapcsolatos döntések előkészítését.     

12.5.19. előkészíti az egészségügyi tárgyú közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket a Közjóléti Iroda adatszolgáltatása és közreműködése alapján,

12.5.20. ellátja az önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét, kivéve, ha a polgármester, vagy a jegyző ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást ad adott ügyben jogi képviselet ellátására,

12.5.21. szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását, előkészíti a bírósági ülnökök megválasztását,

12.5.22. feladata a polgári védelmi szolgálattal kapcsolatos, a törvény alapján polgármesteri hatáskörbe tartozó egyedi döntések előkészítése,

12.5.23. döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan, vagy az érintett irodák bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról,

12.5.24. vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat,

12.5.25. elkészíti, és évenként aktualizálja a Polgármesteri Hivatal oktatási tervét,

12.5.26. szervezi a továbbképzések lebonyolítását,

12.5.27. kezeli a költségvetési szervek vezetőit érintő személyi nyilvántartásokat,

12.5.28. segíti az intézmények szakmai irányítását ellátó Iroda személyi ügyekkel kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységét,

12.5.29. ellátja az Ügyrendi- és Igazgatási Bizottság működésével kapcsolatos referensi teendőket,

12.5.30. üzemelteti az informatikai műszaki infrastruktúrát,

12.5.31. az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tevékenységének interneten történő megjelenítése, valamint a számítógéppel történő közvetlen ügyintézés (on-line közigazgatás) feltételeinek megteremtése érdekében kialakítja és üzemelteti az infrastrukturális hátteret,

12.5.32. rendszergazda feladatokat lát el és segíti az adatgazdák           feladatait,

12.5.33. karbantartja a számítástechnikai eszközöket, új számítástechnikai eszközök vásárlása esetén beüzemeli azokat,

12.5.34. részt vesz a dolgozók informatikai képzésének, ismeretterjesztésének szervezésében,

12.5.35. a hibakezelő rendszeren keresztül kapcsolatot tart a dolgozókkal a zökkenőmentes alkalmazás és a felmerült hibák gyors elhárítása érdekében,

12.5.36. belső projektek fejlesztési munkálatait végzi, és üzemben tartja azokat,

12.5.37. esetenként informatikai szolgáltatásokat teljesít, részt vesz programfeladatok szervezésében,

12.5.38. javaslatot tesz számítógépes programfejlesztésekre,

12.5.39. egyes számítógépes programokat minősít,

12.5.40. gondozza és felügyeli az informatika belső szabályalkotást, szabványosítást, koordinálja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását,

12.5.41. gondoskodik az informatikai kapcsolattartásról az egyes önkormányzati irányítású költségvetési szervekkel, jogszabályban meghatározott esetben önkormányzati működtetésű költségvetési szervekkel, valamint az országos hatáskörű szervekkel,

12.5.42. az országos hatáskörű szervekkel és a területi választási irodával együttműködve biztosítja a választások informatikai hátterét,

12.5.43. biztosítja a közbeszerzési jogszabályokból fakadó feladatok ellátását,

12.5.44. felkérés alapján az önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részére ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,

12.5.45. működteti az EBR-42, és E-adat rendszert,

12.5.46. ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

12.5.47. kapcsolattartóként részt vesz a Polgármesteri Hivatal "adatvédelmi tisztviselője (DPO)" feladatok ellátásában.

12.5.48. nyilvántartást vezet a Polgármesteri Hivatal képviseletében hivatali kapu igénybevételével eljárni jogosult személyekről, melyben rögzíti az érintett személyek nevét az ügyfélkapu regisztrációnál megadott elektronikus levelezési címét,

 

Tájékoztatás és kérelem a Veszprém név használatáról (308.78 kB)

> Társasházak törvényességi felügyelete