Városüzemeltetési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig

Munkatársaink elérhetősége:

Név
Beosztás
Szoba
Központi_szám:
+36 88 549 100
majd a mellék:
Kovács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
010/A
#130
Bálint-Lackenbacher Amarilla
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
asszisztens
010
#187
Bicziné Molnár Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
gazdálkodási és statisztikai ügyintéző
010
#145
 
Műszaki nyilvántartó csoport
Leimeiszterné Takács Mariann
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
004
#161
Horváth Attila
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nyilvántartó ügyintéző
003
#158
Szücs Zsófia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
004
#276
Meilinger Edit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
004
#160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzemeltetési csoport
Öveges Bálint
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
012
#343
Baranyai Orsolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011
#168
Csurgó Marcell
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
intézményüzemeltetési ügyintéző
011
#142
Haluza János
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
parkfenntartási ügyintéző
009
#348
Hartmann-Németh Vivien
hartmann-nemeth.vivien@
gov.veszprem.hu
környezetvédelmi ügyintéző
014
#347
Kőhegyi Imre
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület hasznosítási ügyintéző
013
#264
Melich Antal
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közműkezelő ügyintéző
015/A
#369
Herczeg Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ellenőr
015/A
#143
Tóth Kornélia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
015
#265
Kalincsák Szilvia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
közútkezelő ügyintéző
015
#129
 
Közterület-felügyeleti csoport (Óváros tér 13.)
Réfi Ferencné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
2/A
#346
Ebeléné Vers Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közterület-felügyelő
2
#345
Bányik József
közterület-felügyelő
1
#345
Őry Sándor
közterület-felügyelő
1
#345
Szabó Péter
közterület-felügyelő
1
#345
Gfellner Zoltán
közterület-felügyelő
1
#345
Varjas Csaba
közterület-felügyelő
1
#345
Csató József
közterület-felügyelő
1
#345
 
 
 
 
 
A Városüzemeltetési Iroda tevékenységét három csoporttal látja el:
Üzemeltetési Csoport
Közterület Felügyeleti Csoport
Nyilvántartó Csoport

Üzemeltetési Csoport feladatköre

Csoportvezető: Öveges Bálint
Cím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88 549 100, majd a mellék: #343
E-mail: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

- az éves üzemeltetési és költségvetési javaslat összeállítása, egyeztetése,

- a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,

- közterületi, intézményi felújítások, karbantartások műszaki előkészítése, lebonyolítása

- más szervezeti egységek által előkészített beruházásoknál, pályázatoknál egyeztetéseken való részvétel,

- kivitelezési munkák koordinációin, műszaki átadás-átvételi eljárásokon, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon való részvétel,

- közmű-üzemeltetőkkel történő egyeztetés a feladatkörére vonatkozóan,

- kapcsolattartás a VKSZ Zrt-vel, a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetekkel,

 - javaslattétel a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek szakmai feladatainak meghatározására,

- a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek feladatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése,

- köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntés-előkészítés, kapcsolattartás,

- a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz elevezésére szolgáló hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

- a csapadékvíz üzemeltetői és befogadói nyilatkozatok kiadása,

- közreműködik az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában,

- ellátja az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítését a Városfejlesztési Iroda közreműködésével, és ellátja végrehajtásuk szervezését (az Önkormányzat tulajdonában lévő közúthálózattal kapcsolatos útkezelői tevékenység, forgalomtechnikai ügyek irányítása, intézése, felügyelete, víz – és szennyvízkezelés, nyílt árkok és záportározók üzemeltetése, felújítása, árvízvédelmi feladatok),

- kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

- ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és más hivatali szervezeti egységek által kezdeményezett helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés,

- városüzemeltetési stratégiák, fejlesztési javaslatok szakmai előkészítésében, a pályázati lehetőségek követésében közreműködés

- előkészíti közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket,

- előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket,

- ellátja az Önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k üzemeltetésével kapcsolatos feladatok),

- ellátja az Önkormányzat közterületek, városi parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk ellenőrzését,

- ellátja az Önkormányzat játszóterek, padok, labdapályák fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését,

- ellátja az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását,

- ellátja az önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában,

- előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány kiadását, előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek hatósági igazolvány kiadását, a közterületek hasznosítására vonatkozó megállapodások előkészítését,

- ellátja a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

- ellátja Eplényben közútkezelői feladatokat,

- ellátja az önkormányzati intézményeket érintő műszaki, energetikai feladatokat, valamint külső szakhatóságok, közreműködő szervezetek, kivitelezők bevonásával bonyolítja a rendszeres műszaki felülvizsgálatokat. Megszervezi az azonnali beavatkozáshoz, valamit a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat.

- az éves költségvetés készítéséhez a feladataihoz kapcsolódó költségvetési igényeket beszerzi, felülvizsgálja, összegzi és rangsorolja, továbbá az előkészítő anyag készítésével biztosítja a költségvetési egyeztetések eredményességét,

- koordinálja az intézményeket érintő felújításokat, beruházásokat, beleértve az ajánlatok bekérését, kivitelezők pályáztatását, szerződéskötést, valamint a kivitelezések lebonyolítását, dokumentálását, garanciális utóellenőrzéseket.

Műszaki Nyilvántartó Csoport feladatköre

Csoportvezető: Leimeiszterné Takács Mariann
Cím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88 549 100, majd a mellék: #161
E-mail: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

- a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése,

- gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja,

- ellátja az E-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,

- ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat,

- a közterületek elnevezésével kapcsolatosan ellátja az Utcanévi Munkacsoport titkári teendőit.

- ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Közterület Felügyeleti Csoport feladatköre

Csoportvezető: Réfi Ferencné
Cím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Veszprém, Óváros tér 13.
T
Telefon: +36 88 549 100, majd a mellék: #346
E-mail: 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

- ellenőrzi a város kiemelt jelentőségű közterületeit mozgóőri és járőrszolgálat formájában

- ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát

- megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet

- közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

- közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,

- közreműködik a közbiztonság és a közrend védelmében,

- közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, üzemelteti a városi gyepmesteri telepet

- ellenőrzi a behajtási engedélyhez kötött övezetek forgalmi és várakozási rendjét

- közreműködik a jogkövető magatartásformák kialakításában, szabálysértések, szabályszegések megelőzésében

- közreműködik a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének ellenőrzésében

- együttműködési megállapodásban foglaltak szerint napi közös szolgálatot lát el a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának járőreivel, együttműködve igyekszik biztosítani a lakosság nyugalmát, biztonságát

- közreműködik a közterületen megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvények élőerős biztosításában

- elszállíttatja az üzemképtelen járműveket közterületről.