Ingatlanügyek
Helyiség bérbeadása

Non profit szervezetek részére pályázat mellőzésével, bizottsági döntés alapján

 
Ingatlan elidegenítés

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő elidegenítések, bizottsági döntés alapján.

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése, lakás-csere szerződés, meghatározott idejű bérleti jog, bérlakásba befogadás, tartási szerződés.

 
Önkormányzati tulajdonú bérlakás eladása a lakásban lakó elővásárlási joggal rendelkező részére

Az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került Önkormányzati lakásra a hatáskörrel rendelkező bizottság döntésének megfelelően az elővásárlási joggal rendelkező részére.

 
Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

 
Tulajdonosi hozzájárulás

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénybevételével végzendő beruházások.

 
Volt tanácsi támogatással kapcsolatos ügyek

Az a család aki lakásvásárláshoz pénzbeli támogatást kapott a volt Városi Tanácstól, és a támogatást vissza kifizette, vagy vissza nem térítendő támogatatást kapott, a jelzálogjog törlését kezdeményezheti