Közjóléti ügyek

Kérjük tisztelt Ügyfeleinkethogy az ügyfélszolgálati irodákban egyidejűleg csak azon személyek tartózkodjanak, akik az ügyeiket intézik.

Várakozni az ügyfélszolgálati iroda előtt, a távolságtartási szabályok betartásával lehetséges, így kérjük Önöket, hogy a legalább 1,5 méteres távolságot tartsák meg egymás között.

Az ügyfélszolgálati és az ügyfélfogadást biztosító irodákba történő belépés előtt javasoljuk a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát, és kérjük Önöket, a szájat és orrot eltakaró maszk, sál, vagy kendő viselésére.Adósságcsökkentési támogatás
 
Beiskolázási támogatás
 
Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása
 
Gyermekes bérlet
 
Gyermekintézményi térítési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás
 
Gyógyszertámogatás
 
Haláleset bekövetkeztére tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás
 
Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, továbbá a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatás
 
Köztemetés
 
Lakásfenntartási támogatás
 
Lakossági szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
 
Szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérlőinek lakbér támogatása
 
Szünidei gyermekétkeztetés