Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező hallgató, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • nem Veszprémben lévő felsőfokú oktatási intézménnyel áll nappali tagozaton államilag finanszírozott első alapképzésben hallgatói jogviszonyban,
  • 25. életévét nem töltötte be,
  • bérelt lakásban vagy albérletben él,
  • kérte kollégiumi felvételét és az elutasításra került,
feltéve, hogy az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az eltartó család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a kérelmező nevére szóló albérleti szerződés, a kollégiumi felvételt elutasító döntés, a felsőoktatási intézmény igazolása a fennálló hallgatói jogviszonyról és a kapott juttatásokról.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek