Köztemetés

Ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik, akkor a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-119
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen az ügyintézőnél.
Szükséges iratok: halottvizsgálati jegyzőkönyv, vagy halotti anyakönyvi kivonat.
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

> 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 
 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek