Lakásfenntartási támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
 
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében a 250 %-át, feltéve hogy a háztartás tagjai vagyonnal nem rendelkeznek.
 
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
 
A lakásfenntartási támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság megszűnését megelőző egy hónapban nyújtható be.
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás tagjai jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, valamint:
a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló távhő számlát távfűtéssel rendelkező lakás esetében,
b) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy vízszámlát, ha a lakás távfűtéssel nem rendelkezik,
c) bérleti szerződést a bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében.
Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakásfenntartás költsége őt terheli.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok

Letölthető dokumentum:

icon Lakásfenntartási támogatás kérelem (275.93 kB)

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek