Szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérlőinek lakbér támogatása

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
 
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban, szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakásban, bérlőként élő személy, aki
  • nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy

  • munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, ha legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy

  • saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el,

feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, nyugdíjas esetében nyugdíjszelvény, egészségkárosodott személy esetén a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, három- vagy több gyermeket nevelő esetében a tanulói jogviszonyról az igazolás.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)


Letölthető dokumentum:

icon Szociális alapú lakbér támogatási kérelem (268.3 kB)

 
 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek