Lakossági szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177

Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek háztartásában:

  • az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és

  • a jövedelem kizárólag öregségi nyugdíjból, özvegyi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
 
A hulladéktároló edény cseréjéhez egyszeri 3.000 Ft összegű támogatás állapítható meg annak a közszolgáltatási díj támogatásra jogosultnak, aki a nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számlával igazoltan a 120 vagy 240 literes hulladékgyűjtő edényét zárt, szabványos 60 literes gyűjtőedényre cseréli.
 

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás iránti kérelemhez a 60 l-es zárt szabványos gyűjtőedény megvásárlását igazoló és a kérelmező nevére szóló három hónapnál nem régebbi keltezésű számla.

Ügyintézés díja: nincs.


Kapcsolódó jogszabályok:
 

Letölthető dokumentum:

Kérelem hulladékszáll. díj támogatáshoz és hulladékgyűjtő cseréjéhez (231.9 kB)

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek