Gyermekes bérlet

A helyi közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybe vételéhez természetbeni ellátásként nyújtott támogatás, mely havi összvonalas bérlet kedvezményes vagy térítésmenetes igénybe vételére jogosít.

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
 
Igénybe veheti: kedvezményesen az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy,
  • aki várandós, vagy 
  • 18 év alatti súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy gondozására tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint ápolási díjban részesül, vagy
  • gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási díjban részesül, vagy
  • három év alatti gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segélyben részesül,
feltéve, hogy vállalja a bérletigazolvány kiállításával kapcsolatos költségeket.
Térítésmenetesen az, akinek családjában három év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek nevelkedik.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a várandósság fennállásáról és a szülés várható időpontjáról orvosi vagy védőnői igazolás,  egyéb esetben a jogosultságot megalapozó ellátásról a folyósító szerv igazolása.

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentum:

icon Gyermekes bérlet kérelem (225.52 kB)

 

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek