Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, továbbá a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
 
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában:
a)      legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át,
b)     4-nél több személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,
feltéve, hogy nem minősül egyedül élőnek.
Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. Egyedül élőnek az a személy tekintendő, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
 
Jövedelemtől függetlenül évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő:
  • tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős betegség, baleset vagy orvosi kezelés miatt legalább 30 %-os jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy
  • elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy
  • legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  • a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, továbbá létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállása esetében az azt igazoló dokumentum.
Ügyintézés díja: nincs.

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek