Gyógyszertámogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
Igénybe veheti: az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő személy esetén a 300 %-át, feltéve hogy az igazolt havi rendszeres vényköteles gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a háziorvos által leigazolt havi rendszerességgel szedett vényköteles gyógyszerek egy havi költségéről a gyógyszertár igazolása.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

Kérelem gyógyszertámogatáshoz (239.9 kB)

 

 
 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek