Haláleset bekövetkeztére tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177
 
Igénybe veheti: az Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
Nem állapítható meg a támogatás, ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét.
A kérelmet a halálesetet követő három hónapon belül kell benyújtani.
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.
 
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.
 
Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, továbbá a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a temetési számla.
 
Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

Letölthető dokumentum:

Kérelem temetési költség támogatásához (235.53 kB)

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek