Krízis támogatás

Az ügyet intéző iroda: Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–16.00 óráig, szerda 7.30–17.30 óráig

Felvilágosítás kérhető:

Czvetkó Bernadett (88) 549-164
Kemény Laura Zsuzsanna (88) 549-119
Vajda Judit (88) 549-267
Fax: (88) 549-177

Igénybe veheti: 

az a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy, akinek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel vagy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel vagy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnt a munkaviszonya és a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresőként regisztrált személy, vagy munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy vagy egyedülálló szülő/törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg: 28.500 Ft.

A krízis támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás ugyanazon személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg, és a támogatás ismételt megállapítása között legalább 30 napnak kell eltelnie.

Nem állapítható meg krízis támogatásként rendkívüli települési támogatás annak a személynek, akinek elhelyezése a családok átmeneti otthonában vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben biztosított.

Ügyintézés kezdeményezhető:

a kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Csoportnál.

Szükséges iratok:

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család tagjainak jövedelmi-vagyoni viszonyait tanúsító igazolások, a munkaviszony megszüntetéséről szóló irat, valamint annak igazolása, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresőként regisztrált személy vagy a fizetés nélküli szabadságot elrendelő vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szüneteléséről szóló dokumentum. 

Ügyintézés díja: nincs.

Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról (287.96 kB)

 

Letölthető dokumentum:

icon Krízis támogatási kérelem (238.65 kB)

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek