Településrendezéssel kapcsolatos kérdések

Veszprém város településfejlesztési koncepciójával, településszerkezeti tervével, szabályozási tervével és helyi építési szabályzatával kapcsolatos észrevételek tehetők, módosítási igények benyújthatók, információ, felvilágosítás kérhető.

Az észrevételek és módosítások írásban nyújtandók be, a településrendezéssel kapcsolatos információkat telefonon, levélben és személyes megkeresés alapján a csoport munkatársai adnak.

Településrendezési terv módosítási igényét a polgármesterhez, vagy városi főépítészhez benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a főépítész véleménye alapján megtárgyal és dönt a módosítás megindításáról, szükség szerint a településfejlesztési koncepció módosításáról.

Támogató vélemény esetén lehet elindítani a településrendezési terv módosításával, karbantartásával, vagy felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, az érvényes előírások figyelembe vételével.

A jogszabályok alapján lefolytatott eljárás – a módosítás, karbantartás, vagy felülvizsgálat jellegétől függően – 3 hónap és 1 év között változhat, teljeskörű felülvizsgálat esetén több évet is igénybe vehet. A tervezés, lebonyolítás költségeit az érdekelt köteles viselni a végső döntés kimenetelétől függetlenül.

Az ügyet intéző iroda:

Főépítészi Önálló Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda

Ügyfélfogadási idő: előzetesen kijelölt időpont

Felvilágosítás kérhető:

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Igénybevehetik:

bármely természetes vagy jogi személy

Ügyintézés kezdeményezhető:

levélben, illetve személyes megkeresés útján.

Ügyintézés díja: amennyiben rendezési terv módosításra kerül sor a módosítás és eljárás költségeit az finanszírozza, akinek a változtatás az érdekében áll.


Kapcsolódó jogszabályok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

179/2000.(X.6.) Kh. sz. és 162/2002.(VI.21.) Kh. sz. határozattal elfogadott Veszprém Településfejlesztési Koncepciója

VMJV 241/2003.(XII.18.) Kh. sz. határozattal jóváhagyott többször módosított Településszerkezeti Terve

61/2003.(XII.22.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott többször módosított Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet

A településképi védelméről szóló LXXIV. törvény.


Letölthető dokumentum:

Kérelem Rendezési Terv módosításhoz (2018) (111.9 kB)

Partnerségi adatlap (148.25 kB)