Ugrás a fő tartalomhoz

Tájékoztató a 2023.01.01-től hatályos iparűzési adó változásokról

Adóiroda hirdetményei - 2023.04.28.

Tisztelt Adózónk!

Tájékoztatjuk, hogy a  2022. évi XLV. Törvény alapján, az egyszerűsített iparűzési adómegállapításra vonatkozó jelenleg hatályos szabályozás 2023. január 1-től jelentősen átalakult.

Tájékoztatjuk arról is, hogy 2023. január 1-től kivezetésre került a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 39/C. § (2) bekezdés alapján nyújtható helyi adóalap mentesség (Veszprémben 2022.12.31-ig  2.450.000,- Ft).  Lásd itt:

A 2023. évtől az egyszerűsített adóalap-megállapításra valamennyi olyan vállalkozó jogosulttá válik, amelynek az adóévi bevétele – éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve – a 25 millió, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió forintot nem haladja meg. Az a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult (Htv. 39/A. § (11) bekezdés).

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás fő szabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparűzési adója alapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania, és az adóalapját nem kell megosztania a települések között. A kisvállalkozónak adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg-bevallás benyújtása nélkül, a Htv. szövege alapján, végleges adóvá válik). Így, ha a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévben is irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, az évi egyszeri adó (előleg) fizetésen túlmenően az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nem lesz 2023. évet követően.

A 2023. évre a Htv. 39/A.§ szerinti egyszerűsített adóalap választásáról az adózó bevallásában nyilatkozott/nyilatkozik, akkor ezt a döntését a másik bevallásában már nem változtathatja meg, ez ugyanis a bejelentés tekintetében önellenőrzésnek minősülne, amelynek a lehetőségét az Art. 54. § (3) bekezdése kizárja.

VMJV Polgármesteri Hivatal
Adóiroda

Letölthető dokumentum: