Ugrás a fő tartalomhoz

Jegyző

NévMunkakörSzobaTelefon
Dr. Dancs Judit
jdancs@gov.veszprem.hu
jegyző204+36 88/549-100
mellék: #104

Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. I. em. 204. (Levélcím:  8210 Veszprém Pf. 1042)

Jegyzői fogadóóra: minden hónap első szerdáján 8-tól 16 óráig.
(Előzetes bejelentkezés: +36 88/549-100 központi szám, mellék: #104.)

A jegyző feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

(1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

(3) A jegyző

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.