Ugrás a fő tartalomhoz

Pénzügyi Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunkakörSzobaTelefon
Fazekas Ildikó
irodavezető11988/549-100,
mellék: #133
Nagy Zsuzsanna
adminisztrátor12088/549-100,
mellék: #215
Szabó Róbert
 
forrás SQL alkalmazás
rendszergazda
12088/549-100,
mellék: #221

Épületüzemeltetési és Gondnoksági Csoport

NévMunkakörSzobaTelefon
Horváth Zoltán
csoportvezető588/549-100,
mellék: #163
Darvas Zoltán
gépkocsivezető88/549-100,
mellék: #225
Gajdos Zsuzsanna
általános ügyintéző288/549-100,
mellék: #207
Karli Dániel
karbantartó3. em.88/549-100,
mellék: #253
Rácz Csaba
karbantartó3. em.88/549-100,
mellék: #213
Rózsás Csaba
általános ügyintéző188/549-100,
mellék: #247
Szabó Lajosnételefonközpont kezelőFszt.88/549-100,
mellék: #211
Pálfalvi Attila
gépkocsivezető 88/549-100,
mellék: #226
Vincze Lajosnételefonközpont kezelőFszt.88/549-100,
mellék: #211

Költségvetési Csoport

Számviteli Csoport

NévMunkakörSzobaTelefon
Pilbát Patrícia
csoportvezető11588/549-100,
mellék: #134
Cserháti Gábor
számviteli ügyintéző11488/549-100,
mellék: #131
Farkas Beáta
számviteli ügyintéző114/A88/549-100,
mellék: #201
Fenes Katalin
számviteli ügyintéző114/B88/549-100,
mellék: #139
Hardy Zoltánné
számviteli ügyintéző11288/549-100,
mellék: #216
Iványi Hajnalka
főkönyvi könyvelő11488/549-100,
mellék: #137
Károlyi Zsanett
számviteli ügyintéző114/B88/549-100,
mellék: #139
Rosta Helén
számviteli ügyintéző11088/549-100,
mellék: #279
Maurer Ildikó
számviteli ügyintéző11088/549-100,
mellék: #280
Nemesné Simon Mónika
számviteli ügyintéző11488/549-100,
mellék: #155
Polák Erika
számviteli ügyintéző114/B88/549-100,
mellék: #139
Pap Andrásné
analitikus könyvelő11288/549-100,
mellék: #256
Szóráth-Sáfár Erzsébet
számviteli ügyintéző11188/549-100,
mellék: #138
Takács Anita
számviteli ügyintéző114/A88/549-100,
mellék: #140
Tax Hajnalka
számviteli ügyintéző
pénztáros
11188/549-100,
mellék: #252

12.6.     Pénzügyi Iroda feladatköre (SzMSz)

12.6.1. ellátja a Közgyűlés, a Képviselő-testület, a polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulási tanácsok és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését,

12.6.2. ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzatok, valamint az önkormányzat és a társulás irányítása alatt álló költségvetési szervek gazdálkodását,

12.6.3. információkat szolgáltat (a MÁK-on keresztül) az önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára,

12.6.4. elvégzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó adatszolgáltatást,

12.6.5. ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartását,

12.6.6. gondoskodik az önkormányzat által jóváhagyott hitelek felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,

12.6.7. közreműködik az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a számviteli jogszabályok szerint a költségvetési szerv vezetője által készítendő, a szerv működésével kapcsolatos, pénzügyi kihatású belső szabályzatok előkészítésében,

12.6.8. a kis kincstári rendszer keretében gondoskodik az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásának koordinálásáról,

12.6.9. a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről,

12.6.10.    az irodavezető ellátja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetői és gazdasági vezetői teendőit,

12.6.11.    a költségvetés rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az önkormányzatok tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságaival és az önkormányzatok által irányított költségvetési szervekkel,

12.6.12.    elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése készítésével, módosításával kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket,

12.6.13.    az irodavezető közreműködik a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek előkészítésében,

12.6.14.    ellátja Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket,

12.6.15.    ellátja a házgondnoki, kisegítő-szervező munkát, gondoskodik a gépkocsivezetők vezényléséről,

12.6.16.    teljes körűen gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feltételek biztosításáról,

12.6.17.    a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: VeInSzol) vonatkozásában közreműködik a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásához szükséges döntések előkészítésében, 

12.6.18.    a VeInSzol vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,

12.6.19.    ellátja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

12.6.20.    ellátja a megszűnt vízi-közmű társulatokkal kapcsolatos számviteli feladatokat,

12.6.21.    ellátja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat,

12.6.22.    ellátja az önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatos teendőket, és koordinálja az intézményeknél és az önkormányzatnál bekövetkezett káresemények bejelentését az alkusz cégnek, illetve a biztosító társaságnak,

12.6.23.    adatot szolgáltat a beruházás-statisztikai jelentés elkészítéséhez.