Ugrás a fő tartalomhoz

Településképi és városrendezési ügyek

I. Településképi ügyek

I/1. Településkép-védelmi rendelet

I/2. Településkép-védelmi szakmai konzultáció

A 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet lehetővé tette, hogy településkép-védelmi szakmai konzultáció kerülhessen lefolytatásra a településképi követelményekről. 

I/3. Településképi bejelentési eljárás

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket! 

I/4. Településképi véleményezési eljárás

A helyi településképi eljárásokról szóló rendelet és az ehhez kapcsolódó rendeletek megalkotásának alapvető célja az, hogy a város településképi-, műemléki-, építészeti-, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak. 

I/5. Településképi kötelezési eljárás

Felhívjuk figyelmet, hogy a településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetője 50.000 forint bírsággal sújtható. 

I/6. Településképi Arculati Kézikönyv

I/7. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet értékelő felülete


II. Településrendezési ügyek

II/1. Veszprém MJV Helyi Építési Szabályzata

II/2. Veszprém MJV Belterületi Szabályozási Terve

II/3. Veszprém MJV Külterületi Szabályozási Terve

II/4. Veszprém MJV Településszerkezeti Terve

II/5. Veszprém MJV Településfejlesztési Koncepciója

II/6. Településterv (településrendezési eszközök) módosításának eljárása

Veszprém város településfejlesztési koncepciójával, településszerkezeti tervével, szabályozási tervével és helyi építési szabályzatával kapcsolatos észrevételek tehetők, módosítási igények benyújthatók, információ, felvilágosítás kérhető. 


III. Hatósági ügyek

III/1. Rendeltetésmód változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány

III/2. Előzetes szakhatósági állásfoglalás és hatósági bizonyítvány a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére

III/3. Lakás rendeltetési egységek számával kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása (2023-as módosítással)

A dokumentum a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, a rendeltetési egységek számára, funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe.


IV. Egyéb ügyek, kérdések

IV/1. Partnerségi egyeztetés szabályai

A Közgyűlés az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakosságát, a területén működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket. 

IV/2. Műemléki védettségű épületek

Országos Építésügyi Nyilvántartás – Védett ingatlanok

Vissza az oldal tetejére >>