Ugrás a fő tartalomhoz

Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

Bejelentéssel a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A bejelentő a jogosultságát legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat (tulajdonostárs), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, illetve a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat (közös képviselő) benyújtásával igazolja.

A jegyző kizárólag akkor indíthat vizsgálatot, ha a társasház-közösség működésével összefüggő szabálytalanság (eljárásra okot adó körülmény) jut a tudomására. Az eljárás megindítására okot adó körülmény fennállását a jegyzőnek valószínűsítenie kell.

A törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezéséhez szabad megfogalmazású kérelem szükséges.

Az ügyben eljáró iroda és ügyintéző:

Önkormányzati és Jogi Iroda
dr. Horváth Fruzsina
8200 Veszprém, Óváros tér 9. „A” épület 317. szoba

Telefon: +36-88/549-100 vagy +36 88/549-210, mellék: #114
Mobil: +36-20/435-0803

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8.00 – 16.00 óráig

Kapcsolódó jogszabály: