Ugrás a fő tartalomhoz

Önkormányzati adók


Tisztelt Adózóink!

Kérjük, elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal. 

Amennyiben lehetséges a magánszemély adózóink is személyes megjelenés nélkül, elektronikusan intézzék ügyeiket! Adóirodánk teljes egészében biztosítja az elektronikus ügyintézést.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál (Portál) az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére.

Információ kérés esetén hívják a +36 (88) 549-100 vagy +36 (88) 549-210 központi telefonszámunkat. Ezen kívül a honlapunkon megtalálható e-mail címekre írt ügyekben néhány napon belül választ adunk.

Ha valamilyen űrlapot, nyomtatványt, csekket szeretnének papír alapon megkapni, javasoljuk, hogy ezt is telefonon vagy e-mailen keresztül kérjék!

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Veszprém város fejlődéséhez.

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

Adóiroda ügyfélfogadási ideje:

VMJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

– hétfőn:      7.30-tól 14.00 óráig
– szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig

Közvetlen telefonszámok itt >>


Ügyfélkapuval és bankkártyával rendelkező adózóinknak 2020. március 10-étől új adó befizetési lehetőség áll rendelkezésükre. Az E-önkormányzati portál felületén „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpontban kiválaszthatják befizetési kötelezettségeiket és kártyával teljesíthetik azokat.  További részletek itt >>

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájával 2019. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket.

Továbbá az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóságnak akkor is elektronikus úton kell tartania a kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsz tv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Egyéni vállalkozóként is nyilvántartott magánszemélyek kapcsolattartásáról részletek itt >>

Elektronikus kapcsolattartás lehetőségei

1. E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL

A portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére. Az ügyfélkapuval/cégkapuval nem rendelkező adózók számára is elérhetőek az űrlapok. Ekkor a belépéskor az ŰRLAPKITÖLTÉS BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL menüpontot kell választani.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Tájékoztató az OHP használatáról:  https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hivatali kapu használata során irodánk neve:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(rövid név: VESZPREM, KRID: 203273755)

2. NAV-on keresztül: ÁNYK keretprogram használatával

www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba. Jelenleg itt csak iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok érhetők el (pl.: 19HIPA, 20HIPA, 21HIPA).

3. „e-Papír” szolgáltatás: https://epapir.gov.hu

Kizárólag olyan adóügyek intézésére használható, melyekhez nyomtatvány az E-önkormányzat portál felületén nem található.

A nyomtatványokat honlapunkon az Önkormányzati adók menüpontban a különböző adóügyek oldalain érhetik el.  A kitöltött „world” típusú nyomtatványokat „pdf” formátumban tudják továbbítani irodánknak, melyet a feltöltést követően, „HITELESÍTÉS” gombra kattintva elektronikus aláírással lát el a rendszer.

– hétfőn:       7.30-tól 14.00 óráig
– szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig

Közvetlen telefonszámok itt >>


Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok

Iparűzési adó beszedési számla: 11748007-15430001-03540000
Építményadó beszedési számla: 11748007-15430001-02440000
Egyéb bevételek beszedési számla: 11748007-15430001-08800000
Idegen bevételek elszámolási számla: 11748007-15430001-04400000
Magánszemélyek kommunális adója számla: 11748007-15430001-02820000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11748007-15430001-03090000
Telekadó beszedési számla: 11748007-15430001-02510000
Bírság beszedési számla: 11748007-15430001-03610000
Késedelmi pótlék beszedési számla: 11748007-15430001-03780000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla: 11748007-15430001-08660000
Talajterhelési díj beszedési számla: 11748007-15430001-03920000
Hatósági eljárási illeték számla: 11748007-15430001-03470000

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy ügyfélszolgálatunkon hozzátartozó / más adózó adószámlájára történő bankkártyás befizetés esetén meghatalmazás szükséges!


Letölthető nyomtatványok:

Eplényi nyomtatványok letöltése itt >>

(A dokumentum típusa ablakban a „helyi adó nyomtatványok” kiválasztásával!)


2023. évi helyi adónaptár

Határidő
Az adókötelezettség jogcíme
Jogszabályi hivatkozás
január 17.Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában adóztatást érintő változások adatbejelentéseKATA vállalkozások iparűzési adóbevallása, amelyek 2021. évben adókedvezményre/mentességre jogosultak vagy szüneteltettekArt. 18. §   Htv. 39/B. § (6) bek.  
Február 15.KATA adóalany adóztatási forma változtatásának bejelentéseHtv. 39/B. § (9) bek.
Február 25.A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető általArt. 82. §, Szja. tv. 73. §
Március 12.Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a magánszemély által fizetendő jövedelemadó befizetése *Szja. tv. 73. §
Tárgyhó 15.Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtásaArt. 58. §Art. 2. sz. Melléklet II/A. 3) pontja)
Március 16.Az I. félévi helyi iparűzési adóelőleg**, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, és telekadó befizetéseArt. 3. sz. MellékletII. A) 1.a) pont és4. pont
Március 20.A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély általArt. 82. §, Szja. tv. 73. §
Március 31.A 2021. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése2003. évi LXXXIX. tv. 20. § (1) bek. és 21/A. § (1) bek.
Május 31.A 2021. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2021. évben befizetett adóelőlegek valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.Art. 2. sz. MellékletII. A) 1.a) pontArt. 3. sz. MellékletII. A) 1.c) pont
Szeptember_15.A II. félévi iparűzési adóelőleg***, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó befizetéseArt. 3. sz. MellékletII. A) 1.a) pont és4. pont

*     A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a magánszemélynek minden negyedévet követő hó 12.-ig kell megfizetnie

**   A 2022. I. félévi iparűzési adóelőleg: 2020. évi iparűzési adó 50 %-a.

*** A 2022. II. félévi iparűzési adóelőleg: 2021. évi iparűzési adó összege csökkentve a 2021. I. félévi iparűzési adóelőleg összegével.


A KKV-k esetében, ha 2021. évben erről nyilatkozatot adott, a 2022. évi adóelőlegeket 1 %-os adómértékkel hivatalból, vagy (ha 2021. évben nem nyújtotta be) a 2022.02.25-ig benyújtott nyilatkozat alapján módosítjuk.

A KATA adóalanyok esetében a 2022. évi iparűzési adót – nyilatkozat benyújtása nélkül – 1%-os adómértékkel kell megfizetni.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az Elektronikus Önkormányzat Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

Vissza az oldal tetejére >>