Ugrás a fő tartalomhoz

Segítünk a bajban

Veszprém városban számos segítő szervezet, intézmény működik azzal a céllal, hogy a nélkülöző, idős, beteg, magányos embereknek, rászoruló családoknak támogató segítséget nyújtson akár az otthonukban, akár intézményi keretek között. Legyen szó akár anyagi, egészségi, élelmezési vagy pszichés problémákról, esetleg befűteni, önmagát ellátni nem képes, átmenetileg vagy tartósan beteg, magányos embertársunkról, az alábbi intézményeknél, szolgáltató szervezeteknél bárki tehet segítő szándékú bejelentést.

1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Idősek részére nyújtott szolgáltatások

VKTT Egyesített Szociális Intézmény idősek részére nyújt étkezési lehetőséget akár házhozszállítással is, továbbá nappali ellátás keretében ad alkalmat a városban élő idős korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére. Az intézmény munkatársai a segítségre szoruló idősek otthonában is végeznek házi segítségnyújtást, mely magában foglalja a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységben való közreműködést, továbbá a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást is. Szükség esetén a házi gondozó segít a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben is.

Elérhetőségek:

8200 Veszprém, Völgyikút utca 2.
Telefon: +36 88/327-004

– szociális étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– idősek nappali ellátása

8200 Veszprém, Szent István utca 48.
Telefon: +36 88/329-331

– szociális étkeztetés
– idősek nappali ellátása

8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.
Telefon: +36 88/405-208;  +36 88/421-207

– szociális étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– idősek nappali ellátása

8200 Veszprém, Március 15. utca 1/A
Telefon: +36 88/425-123

– szociális étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– idősek nappali ellátása

További információk:  > https://www.vpeszi.hu


Hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza Nappali Centrumának népkonyháján a rendszertelenül vagy hiányosan étkező személyek egészségkárosodásának, életveszélyének elhárítása érdekében alkalmi jelleggel legalább napi egyszeri, egy tál meleg ételt biztosít.

A nappali melegedő biztosítja a fedél nélküli rászorulók számára a közösségi együttlét, a biztonságos pihenés, személyes tisztálkodás, ruházat tisztításának lehetőségét. Ezen kívül a segítő munkatársak szociális ügyintézésekhez is segítséget nyújtanak, képzési, foglalkoztatási programok szervezésével segítik klienseiket.

A hajléktalanságból fakadó közvetlen életveszélytől, az időjárás viszontagságai elől az éjjeli menedékhely biztosít biztonságos éjszakai szállást, pihenési lehetőséget a rászorulóknak. Ezen kívül lehetőséget kínál tisztálkodásra, szükség esetén étkezésre is.

Az utcai szolgálat célja a közvetlen életveszély megelőzése, illetve a tartósan utcán élő hajléktalan személyek szociális ellátórendszerbe való bekapcsolódásának elősegítése.

A szolgálat munkatársai a téli időszakban a hajléktalanok fokozott veszélyeztetettsége miatt rendszeres „teajáratokkal” krízisellátást folytatnak, ruhát, takarót, paplant adományoznak, forró tea, hideg, és meleg étel biztosításával segítenek.

A szolgálat folyamatosan, az év minden napján elérhető. A munkatársak téli krízisidőszakban 24 órás készenléti ügyeletben, téli krízisidőszakon kívül reggel 8:00-18:00-ig az alábbi telefonszámon hívhatók:

+36 30/237-6695, továbbá a Regionális Diszpécser-szolgálaton keresztül a +36 34/511-028-as telefonszámon.

Elérhetőségek:

Nappali Centrum:

8200 Veszprém Jutasi út 30. – MÁV Szálló
Telefon: +36 88/581-231

Éjjeli Menedékhely: 

8200 Veszprém, Jutasi út 24-26.
Telefon: +36 88/325-086
e-mail: 

További információ  https://maltai.hu/veszprembefogadas.hu


Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások

A segítséget kérő, gyógyulni akaró szenvedélybetegek részére az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít.

Ártalomcsökkentő programok keretében állapot felmérés mellett többek között ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket is szervez.

Az egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására-ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Emellett az egyesület munkatársai egészségügyi, szociális, jogi ügyekben is segítséget nyújtanak.

Elérhetőségek:

8200 Veszprém Pápai út 37/B.
Telefon: :+36 88/421-857

További információk: > http://www.drogambulancia-veszprem.hu


Pszichiátriai betegek közösségi ellátása és nappali klub

Horgony Pszichiátriai Betegekért Közalapítvány közösségi pszichiátriai gondozást végez elsősorban azoknak a krónikus pszichiátriai betegséggel küzdőknek, akik folyamatos gondozást igényelnek. Célja a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a betegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vegyenek a közösségi életben.

A saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek részére biztosít önkéntesen, ingyenesen igénybe vehető közösségi pszichiátriai ellátást, amely magában foglalja többek között az állapot-és életvitel felmérést, problémamegoldó beszélgetéseket, stresszkezeléssel, életvitellel kapcsolatos tanácsadást, készségfejlesztést.

Az alapítvány munkatársai segítséget nyújtanak a munkához való hozzájutáshoz, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésében. Tanácsadással, információnyújtással segítenek az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéhez.

Elérhetőségek:

8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.
Telefon: +36 88/593-058;  +36 70/632-5995
E-mail: 

További információ http://horgony.org/


Fogyatékkal élők részére nyújtott szolgáltatások

A felnőtt korú, értelmileg és tanulásban akadályozott személyek sikeres társadalmi beilleszkedését segíti a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye. Nappali ellátás keretében elfoglaltságot és munkát biztosít az ellátottak számára, így leveszi a gondoskodás terhének egy részét a családtagok válláról.

Elérhetőségek:

8200 Veszprém Gábor Áron u.2.
Telefon: +36 88/409-856
E-mail: 

További információ:
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
https://golleszveszprem.hu/


Családok részére nyújtott szolgáltatások

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Akár magánszemélyek is jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény a családi problémák megoldására kínál szakértő segítséget, legyen az gyermeknevelési, párkapcsolati, anyagi vagy jogi természetű.

A komplex családgondozás keretében az intézmény munkatársai jogi, pszichológiai tanácsadással, álláskeresési, adminisztrációs ügyekben való segítségnyújtással és anyagi problémák enyhítésével járulnak hozzá a családi problémák leküzdéséhez.

A gyermekekre fókuszálva az iskolai, óvodai szociális segítők munkája, a családi problémák feltárása a nevelési-oktatási intézményekben történik.

A szenvedélybetegséggel küzdő családtagok az intézmény addiktológiai konzultánsához fordulhatnak, vagy igénybe vehetik az intézmény keretein belül működő valamelyik szenvedélybeteg önsegítő csoportot.

A lakótelepi gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését célozza a Veszprém, Damjanich u. 7. szám alatti klubhelyiség, ahol szerdánként 16.00 és 17.30 között várják a gyerekeket.

Veszprém, Táborállás park 1. szám alatt működő Agóra Veszprém Kulturális Központ földszintjén a Csa-Ládika Játszóház felnőtteknek, gyerekeknek és kamaszoknak is kínál szabadidős programot.

Súlyos lakhatási probléma esetén a gyermeket nevelő szülő igénybe tudja venni a Családok Átmeneti Otthonát, mely lakhatást kínál a szülő és gyermeke részére egyaránt. A beköltözés feltételekhez kötött, melyről személyesen, telefonon és írásban is lehet érdeklődni a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti Családok Átmeneti Otthonában. 

Elérhetőségek:

Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.(Térkép itt >>)
Telefon: +36 88 402 530
E-mail: 

Családok Átmeneti Otthona

8200 Veszprém, Pápai út 37.  (Térkép itt >>)
Telefonszám: +36 88/561-115
E-mail: 

További információk: https://veszpremcssk.hu/


2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi támogatásokat nyújtja:

Rendszeres települési támogatás:

– lakásfenntartási támogatás
– adósságcsökkentési támogatás
– felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alattiak részére nyújtott albérleti támogatás
– lakossági szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás
– gyógyszertámogatás
– intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának támogatása
– ingyenes szünidei gyermekétkeztetés
– a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás igénybevételéhez kedvezményes gyermekes bérletvásárlási lehetőség.


Rendkívüli települési támogatás nyújtható:

– az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére
– a beiskolázás költségeire tekintettel a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek
– annak a személynek, akinek a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt
– megszűnt a munkaviszonya és a kérelem benyújtásakor regisztrált álláskereső, vagy
– munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik
– haláleset bekövetkeztére tekintettel a temetési költségek enyhítésére.


Egyéb támogatások:

– szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérlőinek lakbér támogatása
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

Elérhetőségek:

Fenti támogatások feltételhez kötöttek, melynek részletei megtalálhatók
közjóléti ügyintézés oldalain itt >>

Felvilágosítás kérhető az alábbi telefonszámok egyikén:

+36 88/549-100, mellék: #164
+36 88/549-100, mellék: #119  
+36 88/549-100, mellék: #267

Vissza az oldal tetejére >>