Ugrás a fő tartalomhoz

Városüzemeltetési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunkakörSzobaTelefon
Kovács Zoltán
irodavezető010/A88/549-100,
mellék: #130
Bálint-Lackenbacher Amarilla
asszisztens01088/549-100,
mellék: #187
Bicziné Molnár Anita
gazdálkodási és
statisztikai ügyintéző
01088/549-100,
mellék: #145

Műszaki nyilvántartó csoport
Leimeiszterné Takács Mariann
csoportvezető00488/549-100,
mellék: #161
Horváth Attila
nyilvántartó ügyintéző00388/549-100,
mellék: #158
Szabó Anita
műszaki ügyintéző00420/259-8605
Szücs Zsófia
műszaki ügyintéző00488/549-100,
mellék: #276

Üzemeltetési csoport
Öveges Bálint
csoportvezető01288/549-100,
mellék: #343
Baranyai Orsolya
intézményüzemeltetési
ügyintéző
01188/549-100,
mellék: #168
Csurgó Marcell
intézményüzemeltetési
ügyintéző
01188/549-100,
mellék: #142
Haluza János
parkfenntartási ügyintéző00988/549-100,
mellék: #348
Hartmann-Németh Vivien
(távollét)
Horváthné Rábel Viktória
közterület hasznosítási
ügyintéző
01388/549-100,
mellék: #147
Melich Antal
közműkezelő ügyintéző015/A88/549-100,
mellék: #369
Herczeg Balázs
műszaki ellenőr015/A88/549-100,
mellék: #143
Jánosfalvi Viktória
műszaki ügyintéző01520/352-1119
Óhegyi Marianna
közútkezelő ügyintéző01588/549-100,
mellék: #129

12.10.   Városüzemeltetési Iroda feladatköre (SZMSZ)

12.10.1. feladata az építési, létesítési engedélyhez nem kötött önkormányzati infrastrukturális, közterületi, közúti, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai létesítmények fenntartása, felújítása, a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtása,

12.10.2. előkészíti a közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket,

12.10.3. előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket,

12.10.4. közreműködik az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában,

12.10.5. ellátja az önkormányzati vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörbe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítését,

12.10.6. ellátja az önkormányzati város- és községüzemeltetési feladatkörbe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k üzemeltetésével kapcsolatos feladatok),

12.10.7. ellátja az önkormányzati közterületek, parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtásuk szervezését,

12.10.8. ellátja az önkormányzati játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését,

12.10.9. ellátja az önkormányzatok köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntések előkészítését és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását,

12.10.10.    önkormányzati város- és községüzemeltetési, parkfenntartási, köztisztasági feladatkörben együttműködik az üzemeltetést ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel,

12.10.11.    ellátja az önkormányzati környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában,

12.10.12.    előkészíti a behajtásra, parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány kiadását,

12.10.13.    feladata a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése,

12.10.14.    gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja,

12.10.15.    ellátja az E-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,

12.10.16.    ellátja Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket,

12.10.17.    közreműködik a Stratégiai Iroda lebonyolításában megvalósuló projektfeladatokban,

12.10.18.    közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában végrehajtásra kerülő beruházások előkészítésében, 

12.10.19.    együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Főépítészi Önálló Csoporttal,

12.10.20.    előkészíti, ellátja, koordinálja, valamint ellenőrzi az intézményi felújításokat, karbantartásokat,

12.10.21.    együttműködik az önkormányzati intézmények üzemeltetési feladatait az önkormányzattal kötött szerződés alapján a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel,

12.10.22.    műszaki, energetikai ügyeket érintően együttműködik a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményeket fenntartó szervezetekkel,

12.10.23. feladata a polgári védelmi feladatkörbe tartozó ügyek döntés-előkészítése és a végrehajtás szervezése,

12.10.24.    ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat,

12.10.25.    a közterületek elnevezésével kapcsolatosan ellátja az Utcanévi Munkacsoport titkári teendőit.