Ugrás a fő tartalomhoz

Városüzemeltetési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunkakörSzobaTelefon
Kovács Zoltán
zkovacs@gov.veszprem.hu
irodavezető010/A88/549-100,
mellék: #130
Bálint-Lackenbacher Amarilla
balint.amarilla@gov.veszprem.hu
asszisztens01088/549-100,
mellék: #187
Bicziné Molnár Anita
abiczine@gov.veszprem.hu
gazdálkodási és
statisztikai ügyintéző
01088/549-100,
mellék: #145

Műszaki nyilvántartó csoport
Leimeiszterné Takács Mariann
mtakacs@gov.veszprem.hu
csoportvezető00488/549-100,
mellék: #161
Horváth Attila
ahorvath@gov.veszprem.hu
nyilvántartó ügyintéző00388/549-100,
mellék: #158
Szücs Zsófia
szucs.zsofia@gov.veszprem.hu
műszaki ügyintéző00488/549-100,
mellék: #276
Meilinger Edit
meilinger.edit@gov.veszprem.hu
műszaki ügyintéző00488/549-100,
mellék: #160

Üzemeltetési csoport
Öveges Bálint
boveges@gov.veszprem.hu
csoportvezető01288/549-100,
mellék: #343
Baranyai Orsolya
obaranyai@gov.veszprem.hu
intézményüzemeltetési
ügyintéző
01188/549-100,
mellék: #168
Csurgó Marcell
mcsurgo@gov.veszprem.hu
intézményüzemeltetési
ügyintéző
01188/549-100,
mellék: #142
Haluza János
jhaluza@gov.veszprem.hu
parkfenntartási ügyintéző00988/549-100,
mellék: #348
Hartmann-Németh Vivien
(távollét)
Horváthné Rábel Viktória
rabel.viktoria@gov.veszprem.hu
közterület hasznosítási
ügyintéző
01388/549-100,
mellék: #147
Melich Antal
amelich@gov.veszprem.hu
közműkezelő ügyintéző015/A88/549-100,
mellék: #369
Herczeg Balázs
bherczeg@gov.veszprem.hu
műszaki ellenőr015/A88/549-100,
mellék: #143
Tóth Kornélia
ktoth@gov.veszprem.hu
közútkezelő ügyintéző01588/549-100,
mellék: #265
Óhegyi Marianna
ohegyi.marianna@gov.veszprem.hu
közútkezelő ügyintéző01588/549-100,
mellék: #129

A Városüzemeltetési Iroda tevékenységét két csoporttal látja el:

  • Üzemeltetési Csoport
  • Nyilvántartó Csoport

Üzemeltetési Csoport feladatköre:
Csoportvezető: Öveges Bálint
Cím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +3688/549-100, mellék: #343
E-mail:  boveges@gov.veszprem.hu

– az éves üzemeltetési és költségvetési javaslat összeállítása, egyeztetése,

– a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,

– közterületi, intézményi felújítások, karbantartások műszaki előkészítése, lebonyolítása

– más szervezeti egységek által előkészített beruházásoknál, pályázatoknál egyeztetéseken való részvétel,

– kivitelezési munkák koordinációin, műszaki átadás-átvételi eljárásokon, üzembe helyezési, forgalomba helyezési eljárásokon való részvétel,

– közmű-üzemeltetőkkel történő egyeztetés a feladatkörére vonatkozóan,

– kapcsolattartás a VKSZ Zrt-vel, a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetekkel,

– javaslattétel a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek szakmai feladatainak meghatározására,

– a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetek feladatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése,

– köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos döntés-előkészítés, kapcsolattartás,

– a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz elevezésére szolgáló hálózat üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

– a csapadékvíz üzemeltetői és befogadói nyilatkozatok kiadása,

– közreműködik az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó fejlesztési döntések előkészítésében és a fejlesztések végrehajtásában,

– ellátja az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítését a Városfejlesztési Iroda közreműködésével, és ellátja végrehajtásuk szervezését (az Önkormányzat tulajdonában lévő közúthálózattal kapcsolatos útkezelői tevékenység, forgalomtechnikai ügyek irányítása, intézése, felügyelete, víz – és szennyvízkezelés, nyílt árkok és záportározók üzemeltetése, felújítása, árvízvédelmi feladatok),

– kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentéseket, kérelmeket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

– ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása, továbbá a társhatóságok és más hivatali szervezeti egységek által kezdeményezett helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés,

– városüzemeltetési stratégiák, fejlesztési javaslatok szakmai előkészítésében, a pályázati lehetőségek követésében közreműködés

– előkészíti közútkezelői hozzájárulással kapcsolatos döntéseket,

– előkészíti a közterületek használatával kapcsolatos döntéseket,

– ellátja az Önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését (közvilágítással, díszkivilágítással, padok, műemlékek, szökőkutak, szobrok, nyilvános WC-k üzemeltetésével kapcsolatos feladatok),

– ellátja az Önkormányzat közterületek, városi parkfelületek, zöldterületek fenntartásával és kezelésével kapcsolatos döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk ellenőrzését,

– ellátja az Önkormányzat játszóterek, padok, labdapályák fenntartásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és ellátja végrehajtásuk szervezését,

– ellátja az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, a köztisztasági szolgáltatási feladatok koordinálását,

– ellátja az önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását, közreműködik a beruházások környezetvédelmi vonatkozású feladatainak ellátásában,

– előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek, hatósági igazolvány kiadását, előkészíti a behajtásra, ill. parkolásra jogosító engedélyek hatósági igazolvány kiadását, a közterületek hasznosítására vonatkozó megállapodások előkészítését,

– ellátja a temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

– ellátja Eplényben közútkezelői feladatokat,

– ellátja az önkormányzati intézményeket érintő műszaki, energetikai feladatokat, valamint külső szakhatóságok, közreműködő szervezetek, kivitelezők bevonásával bonyolítja a rendszeres műszaki felülvizsgálatokat. Megszervezi az azonnali beavatkozáshoz, valamit a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat.

– az éves költségvetés készítéséhez a feladataihoz kapcsolódó költségvetési igényeket beszerzi, felülvizsgálja, összegzi és rangsorolja, továbbá az előkészítő anyag készítésével biztosítja a költségvetési egyeztetések eredményességét,

– koordinálja az intézményeket érintő felújításokat, beruházásokat, beleértve az ajánlatok bekérését, kivitelezők pályáztatását, szerződéskötést, valamint a kivitelezések lebonyolítását, dokumentálását, garanciális utóellenőrzéseket.


Műszaki Nyilvántartó Csoport feladatköre:
Csoportvezető: Leimeiszterné Takács Mariann
Cím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #161
E-mail:  mtakacs@gov.veszprem.hu

– a központi közműnyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése,

– gondoskodik a térinformatikai rendszer működtetéséről, az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja,

– ellátja az E-közművel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,

– ellátja a címképzéssel kapcsolatos feladatokat,

– a közterületek elnevezésével kapcsolatosan ellátja az Utcanévi Munkacsoport titkári teendőit.

– ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.