Ugrás a fő tartalomhoz

Személyzeti Önálló Csoport

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

E-mail: 

Munkatársaink elérhetősége:

12.12. Személyzeti Önálló Csoport feladatköre (SzMSz)

12.12.1. döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan vagy az érintett irodák, önálló csoportok bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról,

12.12.2. vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat,

12.12.3. elkészíti a Polgármesteri Hivatal éves oktatási tervét,

12,12.4. szervezi a továbbképzések lebonyolítását,

12.12.5. teljesíti a Magyar Államkincstár felé a bérszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatást,

12.12.6. a költségvetési szervek vezetőivel kapcsolatosan előkészíti a Közgyűlés, a polgármester hatáskörébe tartozó személyzeti ügyeket, munkáltatói intézkedéseket, kezeli a személyi nyilvántartásokat,

12.12.7. segíti az intézmények szakmai irányítását ellátó szervezeti egység személyi ügyekkel kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységét,

12.12.8. az önkormányzati képviselőkkel és bizottsági külső szakértőkkel kapcsolatosan ellátja a tiszteletdíj számfejtésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, lefolytatja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást, segítséget nyújt a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációhoz,

12.12. 9. a többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek, igazgatósági tagjainak, valamint felügyelő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi eljárását lefolytatja.