Ugrás a fő tartalomhoz

Főépítészi Önálló Csoport

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

E-mail: foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunka- és ügykörSzobaTelefon
Sulyok Balázs Ede
sulyok.balazs@gov.veszprem.hu
főépítész, csoportvezető21088/549-100,
mellék: #121
20/245-6700
Horváth Éva
ehorvath@gov.veszprem.hu
főépítészi referens
településkép-védelmi szakmai
konzultációval és településképi
bejelentési eljárással kapcsolatos ügyek
20988/549-100,
mellék: #266
20/779-0553
Németh József
jnemeth@gov.veszprem.hu
építésügyi tanácsadó
hatósági bizonyítványokkal, szakhatósági 
állásfoglalással kapcsolatos ügyek
21188/549-100,
mellék: #125
20/517-3646
Schoderbeck Éva
esch@gov.veszprem.hu
műszaki ügyintéző
rendezési tervvel kapcsolatos ügyek
20988/549-100,
mellék: #261
20/279-8387
Németh Helga
hnemeth@gov.veszprem.hu
műszaki ügyintéző
településképi véleményezési eljárással
és tervtanáccsal kapcsolatos ügyek
20988/549-100,
mellék: #289
20/273-4713
Vajcs Ferencné Németh Erzsébet
nemeth.erzsebet@gov.veszprem.hu
főépítészi referens
21188/549-100,
mellék: #269
20/779-0554

Településképi és városrendezési ügyleírások itt >>

12. 11. Főépítészi Önálló Csoport feladatköre (SzMSz)

12.11.1. gondoskodik az önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról,

12.11.2. ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos feladatokat,

12.11.3. közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és kidolgozásában a Stratégiai Irodával és a Városfejlesztési Irodával,

12.11.4. előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli véleményt,

12.11.5. településfejlesztési, településrendezési, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködik a Stratégiai Irodával, a Városfejlesztési Irodával és a Városüzemeltetési Irodával,

12.11.6. a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsát,

12.11.7. ellátja a helyi Építészeti-műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári és egyéb koordinációs feladatokat,

12.11.8. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – településrendezési kérdéseket érintő – döntések előkészítése során együttműködik a Stratégiai Irodával és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. munkatársaival,

12.11.9. a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz a Városfejlesztési Irodával együtt,

12.11.10. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket,

12.11.11. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó, a helyi településrendezési eszközöknek való megfelelés vizsgálatára irányuló szakhatósági állásfoglalásokat; együttműködik a Közigazgatási Irodával a telepengedély vagy bejelentés alapján gyakorolható ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyek ellátásában a bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenység végzésének HÉSZ szerinti ellenőrzése érdekében,

12.11.12. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére vonatkozó – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálatára irányuló – hatósági bizonyítványokat,

12.11.13. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó, az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását igazoló hatósági bizonyítványt,

12.11.14. döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó – az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – lakás rendeltetési egységek számáról szóló hatósági bizonyítványt.