Ugrás a fő tartalomhoz

Stratégiai Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunkakörSzobaTelefon
Dr. Józsa Tamás
tjozsa@gov.veszprem.hu
irodavezető, kabinetfőnök20588/549-100,
mellék: #224

Eu-s és Hazai Projektkoordinációs csoport 
Szajkó Viktória
vszajko@gov.veszprem.hu
csoportvezető105/A88/549-100,
mellék: #284
Kovács Anikó
kovacs.aniko@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor10688/549-100,
mellék: #179
Lakner Gabriella
glakner@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor10888/549-100,
mellék: #186
Horváth Éva
horvath.eva@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor10688/549-100,
mellék: #214
Nagyvári-Balta Adrienn
nagyvari.adrienn@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor10888/549-100,
mellék: #218
Deák-Sipos Anikó
sipos.aniko@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #186

Vagyongazdálkodási csoport
Dr. Kónya Norbert
nkonya@gov.veszprem.hu
csoportvezető31588/549-100,
mellék: #193
Csősziné Solti Zsuzsanna
solti.zsuzsanna@gov.veszprem.hu
vagyongazdálkodási referens31688/549-100,
mellék: #110
Tüskésné Dobos Erika
edobos@gov.veszprem.hu
vagyongazdálkodási referens31688/549-100,
mellék: #305
Magyar Izabella
imagyar@gov.veszprem.hu
vagyongazdálkodási referens31188/549-100,
mellék: #233
Tóth Kornélia
toth.kornelia@gov.veszprem.hu
vagyongazdálkodási referens311+3620/380-0815

EKF és Nemzetközi Projektkoordinációs csoport
(Szabadság tér 15. „B” szárny fsz.)

NévMunkakörTelefon
Antal Tamás
antal.tamas@gov.veszprem.hu
csoportvezető88/549-100,
mellék: #320
Kanicska Szonja
szkanicska@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #386
Kiss Renáta
kiss.renata@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #373
Knauer Anna
knauer.anna@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #277
Mórocza-Tavas Eszter
tavas.eszter@gov.veszprem.hu
megbízott88/549-100,
mellék: #372
Török Ágnes
atorok@gov.veszprem.hu
projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #248
Veress Nikolett
veress.nikolett@gov.veszprem.hu
pénzügyi projektkoordinátor88/549-100,
mellék: #365

12. 8.   Stratégiai Iroda feladatköre (SzMSz)

12.8.1.   ellátja a feladatkör szerinti minisztérium és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás, a 2021-2027 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) végrehajtási (programmenedzsment) feladatait,

12.8.2.   döntéshozatalra előkészíti az európai uniós és hazai pályázatokat, koordinálja a Hivatal más szervezeti egységeinek ehhez kapcsolódó tevékenységét,

12.8.3.   koordinálja a nyertes európai uniós pályázatok végrehajtását, elszámolását, utánkövetését,

12.8.4.   ellátja a pályázatok projekt-menedzsmenti feladatait,

12.8.5.   közreműködik az önkormányzatok intézményeinek európai uniós pályázati tevékenységében, ellátja az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintően a pályázati lehetőségek felderítését,

12.8.6.   előkészíti az érintett szervezeti egységekkel közösen a városfejlesztési stratégiát, szervezi annak végrehajtását, gondoskodik a programok egyeztetéséről,

12.8.7.   gondoskodik a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben – a Városfejlesztési Irodával közösen – a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról, önkormányzati döntés alapján az önkormányzatok képviseletét ellátja,

12.8.8.   a települések lakói és az önszerveződő közösségek, szervezetek pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos észrevételeit regisztrálja, összesíti,

12.8.9.  ellátja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelő ügyintézői feladatokat,

12.8.10.   közreműködik az önkormányzatok gazdasági programjának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében az éves vagyongazdálkodási irányelvek megalkotásának előkészítésében,

12.8.11. ellátja vagy koordinálja az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását; ellátja a termőföld művelési ágú vagy művelés alól kivett ingatlanok „kiskert” céljára történő bérbeadásával kapcsolatos döntések előkészítését,

12.8.12. közreműködik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátásában az önkormányzat ingó- és ingatlanvagyonát érintő ügyekben; ezen feladatok ellátása érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal feladatköre szerint érintett szervezeti egységével és segíti jogi munkáját,

12.8.13. az építtető vagy az építési hatóság megkeresésére önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában – a Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési Iroda és a főépítész véleményének kikérése után – előkészíti a polgármester tulajdonosi nyilatkozatának megtételével kapcsolatos döntést, előkészíti az önkormányzatok ingó-, ingatlanvagyonára vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntést,

12.8.14. közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában megvalósuló felújítások, beruházások végrehajtásának előkészítésében, végrehajtásában, amennyiben azokban pályázati források igénybevételére kerül sor,

12.8.15. együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával,

12.8.16. közreműködik az önkormányzatok hosszú távú vagyongazdálkodási elképzelései és a befektetés-ösztönzési koncepciói előkészítésében és végrehajtásában, továbbá Veszprém Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiája és az ágazati koncepciók és stratégiák megalkotásában, összehangolásában és a megvalósulásuk nyomon követésében,

12.8.17. ellátja az önkormányzatok befektetés-ösztönzési tevékenységét, és kapcsolatot tart a fontosabb gazdasági szereplőkkel és érdekképviseleteikkel,

12.8.18. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága által tárgyalt, az önkormányzati vagyont és az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokat érintő előterjesztések törvényességi vizsgálatát, kivéve, ha a jegyző az érintett előterjesztés törvényességi vizsgálatának elvégzéséről eltérő döntést hoz,

12.8.19. koordinálja az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését, ellátja a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésével kapcsolatos döntések előkészítését a tulajdonossal kötött megállapodás alapján, koordinálja az önkormányzati tulajdonú munkásszálló hasznosítását,

12.8.20.   az önkormányzat által vagyonkezelésbe vett ingatlanok tekintetében eljár a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében,

12.8.21. ellátja a Modern Városok Programban és az ELENA projektben való önkormányzati részvétellel megvalósuló fejlesztési beruházások előkészítését, szerződéskötését, beszámolók készítését, pénzügyi elszámolások készítését,

12.8.22. ellátja a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatban az egyes támogatási igényekhez tartozó dokumentáció összeállítását, a támogatói okirat, támogatási szerződés előkészítésével  kapcsolatos hivatali feladatokat, a kötelezettségvállalás előkészítésével  kapcsolatos hivatali feladatokat; a projektmegvalósítással összefüggő elszámolási és beszámolási dokumentáció összeállítását, benyújtását, kapcsolatot tart és együttműködik a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. munkatársaival, ellátja az EKF 2023 Munkacsoport titkársági feladatait, valamint az infrastruktúra fejlesztési feladatok koordinációját,

12.8.23. koordinálja a költségvetésben jóváhagyott, a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos fejlesztések végrehajtását, amelyek végrehajtása során a Veszprém 2030 Kft. kerül bevonásra.