Ugrás a fő tartalomhoz

Átadták az Év tűzoltója és az Év rendőre díjakat

Közéleti hírek - 2024.05.06.

Szent Flórián-nap alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyen több elismerést is átadtak a megye tűzoltóinak, hivatásosoknak és civileknek is.

A Megyeháza Szent István-termében tartott ünnepségen Veszprém vármegye minden tűzoltósága képviseltette magát, hogy méltó módon tisztelegjenek hivatásuk védőszentje, Szent Flórián előtt, valamint emlékezzenek és emlékeztessék az embereket, hogy mekkora felelősséggel és odaadással jár az, ha valaki a tűzoltó hivatást választja.

Az ünnepi beszédet Márta Attila tűzoltó hadnagy tartotta, aki felidézte védőszentjüknek, Szent Flóriánnak az életét, aki a második században élt római katona volt keresztény hittel. Az akkor ismét felébredő keresztényüldözésben ő dacolva a fenyegetésekkel a társai segítségére sietett, viszont emiatt őt is elfogták és vértanú halált halt. „A helyesnek vélt ügyért és embertársaiért áldozta fel magát” – hangzott el a beszédben.

Márta Attila emlékeztetett a tűzoltó hivatás szépségeire, egyben nehézségeire is. Hiszen az ő munkájuknak ugyanúgy része a tragikus baleseteknél a mentés, tüzek eloltása, veszélyes anyagok kezelése, vagy természeti katasztrófák elhárítása, de mellette gyermekcsoportok körbevezetése is a laktanyában, nyílt napok szervezése, sportvetélkedők tartása. Azt mondta, az emberekben él egy sztereotipikus romantikus kép a tűzoltókról, de hivatásuk valódi lényegét ők értik csak, akik az emberek megsegítésére tették fel az életüket.

Az ünnepségen ezt követően számos veszprémi és vármegyei elismerést adott át dr. Csillag István tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője. Elismerésben részesültek hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók is.

Ezen az ünnepségen adták át a veszprémi „Év tűzoltója” díjat is, amiben Porga Gyula polgármester is közreműködött. Idén Nagy László kapta ezt a kitüntetést.

Nagy László c. tű. zászlós hivatásos szolgálatát 1997. február 1-jén gépjárművezetőként kezdte meg a Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságán, majd 2015. február 1-jei hatállyal különlegesszer-kezelői beosztásba nevezték ki.
A 27 éves szolgálatai alatt a beosztásához szükséges tanfolyamokon és képzéseken bővítette elméleti és gyakorlati ismereteit, új képesítéseket megszerezve a készenlétben tartott gépjárműtípusokra, kisgépekre és egyéb berendezések működtetésére, melyeket a gyakorlatban kiválóan alkalmaz. 2001. évben, a műszaki mentő bázis megalakulása óta főként darukezelői beosztást lát el. Számos káreseménynél, bérmunka során bizonyította rátermettségét, ezáltal hatalmas szakmai tapasztalatra tett szert a több mint két évtized alatt. Szolgálati feladatainak ellátása során nagy figyelmet fordít a fiatalabb tűzoltók képzésére, beilleszkedésük elősegítésére, az újonnan kinevezett gépjárművezetők, tűzoltótechnika kezelők részére a tapasztalatainak átadására. A rá bízott gépjárművek, gépek, eszközök megfelelő használatára, karbantartására kiemelt figyelmet fordít, mindig lehet rá számítani kisebb-nagyobb javítások végrehajtásánál. A kapott és önként vállalt feladatokat nagy szorgalommal, pontosan végzi. A szolgálati és napi feladatok ellátásában kiemelkedően teljesít, konstruktív javaslataival nagyban segíti a tűzoltóság munkáját.
A káresemények felszámolása során hatalmas szaktudásával, egyedülálló tapasztalatával, megbízhatóságával elősegíti a beavatkozások sikeres kimenetelét, a gyors és biztonságos helyszínre jutást. Minden körülmények között számíthatnak segítségére, pontos, precíz, igényes munkavégzésére kollégái, elöljárói szolgálatban és szolgálaton kívül is. Igazi közösségformáló, csapatösszetartó egyéniség.

Forrás: Vehír.hu
Kép: Szalai Csaba

Az Év veszprémi rendőre

A közelmúltban zártkörű rendezvényen adták át az Év veszprémi rendőre díjat is, melyet idén Babicz Mihály rendőr alezredes érdemelt ki.

Babicz Mihály rendőr alezredes hivatásos szolgálati viszonya 1992-ben kezdődött. 2012-től a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Veszprémi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztályának osztályvezetője.
Szakmai felkészültségét építő módon alkalmazza a rá bízott állomány vezetése során. Közrendvédelmi osztályvezetőként hatékony munkamódszereket, következetes ellenőrzési és irányítási gyakorlatot vezetett be, melyeknek köszönhetően a közrendvédelmi osztályon jelentkező rendészeti szakterületi kihívásoknak, minőségi és eredményességi elvárásoknak eleget tett. Az általa kialakított vezetői gyakorlat magában hordozza az állomány további pozitív irányú fejlődését. Mind elméleti, mind gyakorlati tudása alkalmassá teszi egy eredményes, hatékony szervezeti egység irányítására. A társszervek képviselőivel, az együttműködő partnerekkel, a lakossággal, a más szakterületekkel való kapcsolattartása, illetve annak minősége révén, méltó módon képviseli a megyeszékhelyi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályát.
A megyeszékhelyen megrendezésre kerülő rendezvények biztosítása kapcsán kiemelt figyelmet fordít a rendezvények előkészítésére, a biztosítás végrehajtására, valamint a parancsnoki – helyszíni parancsnoki jelenlétre. Az EKF rendezvénybiztosítások kapcsán, különös tekintettel a Gyárkert Kultúrpark koncertjein közel 150.000 ember biztonságát sikerrel garantálták, illetve a magyar és külföldi produkciók rendkívüli biztonsági igényeit is maradéktalanul teljesítették.
Mind elméleti, mind gyakorlati tudása alkalmassá teszi egy eredményes, hatékony szervezeti egység irányítására. Eredményesen képviseli az általa irányított állomány érdekeit. A szakterülete vonatkozásában, a kitűzött szakmai célok megvalósítása érdekében meghatározottakkal jó hatékonysággal azonosul.
A szakmai munka, a más szervekkel történő együttműködés terén elért eredmények mellett, kiemelt figyelmet fordít a beosztottakkal való gondoskodásra, törődésre. Munkaköréből adódó kötelmeit lelkiismeretesen, szakmai felkészültsége javát adva, gyakran a magánéletét háttérbe szorítva teljesíti.

2024-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város közbiztonsága érdekében kifejtett példamutató rendőri munkája elismeréséül Babicz Mihály rendőr alezredes részére Az Év Veszprémi Rendőre díjat adományoz.

Forrás: Városháza