Ugrás a fő tartalomhoz

Közgyűlési meghívó (2022.05.26.)

Közgyűlési meghívók - 2022.05.20.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere fejléc

Szám: ÖNK/1-6/2022.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2022. május 26-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

1.
A) Döntés választókerületi keretről
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
C) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

2.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
B) Döntés a Veszprém 4037 hrsz.-ú – természetben az OMV töltőállomás mögött található – ingatlan ingatlan-nyilvántartási rendeltetési jellege módosításának kezdeményezéséről, valamint a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.-vel a Veszprém, Jutasi út 3. szám alatti 4061 hrsz.-ú; Veszprém, Arany János utca 2. szám alatti 4038/1 hrsz.-ú és a Veszprém 4037 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vagyonkezelési szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

3. Döntés meghozatala településrendezési szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

4. Döntés a Veszprémi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum felújításával összefüggésben
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

5.
A) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító jelű és a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó önrész biztosítása érdekében
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a TOP-6.4.1-16-VP1-2019-00003 azonosító jelű és a „Kerékpárút és kerékpárforgalmi létesítmények építése Veszprém – Gyulafirátót szakaszon” című önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó önrész biztosítása érdekében

Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

6. Döntés a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító jelű és a „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című önkormányzati beruházás eredményeképpen a Veszprém 304/2 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Deák Ferenc utcában található – ingatlanon kialakuló művészeti fejlesztő központ és foglalkoztató bérlet jogcímén történő hasznosításra kijelöléséről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

7. Döntés a Veszprém 0441 hrsz.-ú – természetben a Déli Intézményközpontban található – 4ha 3179 m² nagyságú ingatlanból kialakuló Veszprém 0441/1 hrsz.-ú, 0441/2 hrsz.-ú, 0441/3 hrsz.-ú, 0441/4 hrsz.-ú, 0441/5 hrsz.-ú, 0441/6 hrsz.-ú, 0441/7 hrsz.-ú, 0441/9 hrsz.-ú, 0441/10 hrsz.-ú és a 0441/11 hrsz.-ú „kivett telephely”, valamint a 0441/8 hrsz.-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

8. Döntés a Veszprém 5834 hrsz.-ú – természetben a Veszprém, Kígyó utca és Kupa utca találkozásánál található – ingatlan ingatlan-nyilvántartási rendeltetési jellege megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

9. Döntés a Veszprém 0404/6 hrsz.-ú – természetben a veszprémi állatkert Gulya-dombi területén található – ingatlan belterületbe vonásáról
Előterjesztő: Brányi Mária alpolgármester

10. Döntés felmentvény megadásáról a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. korábbi ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

11.
A) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. könyvvizsgálójának személyéről
B) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. alaptó okiratának módosításától
C) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
D) Döntés a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

12. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. igazgatósági tagja lemondásának elfogadásáról és új igazgatósági tag megválasztásáról, valamint az alapszabály módosításáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

13. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város 2030-ig tartó városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

15. Döntés az Ex Symposion Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

16. Döntés fenntartói egyetértés megadásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szervezési igazgatóhelyettesének vezetői megbízásához
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester

17.
A) Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-nek a 71/2022. (III. 4.) közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Ukrajnából érkező személyek részére önkormányzati tulajdonú lakások kijelöléséről szóló 71/2022. (III. 4.) határozat módosításáról

Előterjesztők: A) rész: Lendvai-Frikkel Attila ügyvezető, B) rész: Porga Gyula polgármester

18. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

19. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

20. Döntés az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról a 2021. évben
Előterjesztő: Eidmann Katalin ügyvezető igazgató

21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

22. Döntés Hadnagy László-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

23. Döntés Perlaky-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Halmay Gábor a Közjóléti Bizottság elnöke

24. Döntés Véghely-díj adományozásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Dancs Judit jegyző


Veszprém, 2022. május 20.
  

Porga Gyula
polgármester